Програмиране на C/Стандартна библиотека

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Езикът за програмиране С предоставя голям набор от стандартни функции, наречени библиотечни, които можете да използвате наготово. Всяка библиотечна функция е декларирана в заглавие (хедър файл), чието съдържание се прави налично в програмата чрез #include предпроцесорната директива.

Освен декларации на стандартни библиотечни функции, заглавните-файловете съдържат декларации на макроси и типове данни, дефинирани в самия стандарт.

Стандартни заглавни файлове[редактиране]

assert.h Макроса assert() за диагностични цели.
complex.hC99 Поддръжка за комплексни числа.
ctype.h Функции за обработка на символи.
errno.h Съобщения за грешки в библиотечни функции.
fenv.hC99 Поддръжка за реални числа.
float.h Имплементационно-зависими граници за типове с реални числа.
inttypes.hC99 Форматни преобразувания на целочислени типове.
iso646.hC95 Макроси-синоними на С логическите и битовите оператори.
limits.h Имплементационно-зависими граници за целочислени типове.
locale.h Средства за поддръжка на локализация.
math.h Функции за математически операции.
setjmp.h Средства за заобикаляне на нормалното извикване и връщане от функция.
signal.h Средства за обработка на сигнали.
stdalign.hC11 Макроси за управление на подравняването.
stdarg.h Функции с променлив брой аргументи.
stdatomic.hC11 Атомични типове.
stdbool.hC99 Макроси за поддръжка на тип _Bool.
stddef.h Стандартни декларации на макроси и типове.
stdint.hC99 Целочислени типове с фиксирана дължина.
stdio.h Функции за файлов вход и изход.
stdlib.h Функции за обща употреба.
stdnoreturn.hC11 Макроса _Noreturn.
string.h Функции за обработка на низове.
tgmath.hC99 Поддръжка на математика с обобщени типове.
threads.hC11 Функции за поддръжка на многопоточност.
time.h Функции за работа с време и дата.
uchar.hC11 Функции за поддръжка на Unicode символи.
wchar.hC95 Функции за обработка на широки и многобайтови низове.
wctype.hC95 Функции за обработка на широки символи.

Стандартни функции[редактиране]

Всички функции са препратка към пояснителна страница.

assert.h[редактиране]

Diagnostics <assert.h>
assert

complex.h[редактиране]

Complex <complex.h>

ctype.h[редактиране]

Character handling <ctype.h>

errno.h[редактиране]

Errors <errno.h>

fenv.h[редактиране]

Floating-point environment <fenv.h>

float.h[редактиране]

Characteristics of floating types <float.h>

inttypes.h[редактиране]

Format conversion of integer types <inttypes.h>

iso646.h[редактиране]

Alternative spellings <iso646.h>

limits.h[редактиране]

Sizes of integer types <limits.h>

locale.h[редактиране]

Localization <locale.h>
setlocale
localeconv

math.h[редактиране]

Mathematics <math.h>

setjmp.h[редактиране]

Nonlocal jumps <setjmp.h>

signal.h[редактиране]

Signal handling <signal.h>

stdalign.h[редактиране]

Alignment <stdalign.h>

stdarg.h[редактиране]

Variable arguments <stdarg.h>

stdatomic.h[редактиране]

Atomics <stdatomic.h>

stdbool.h[редактиране]

Boolean type and values <stdbool.h>

stddef.h[редактиране]

Common definitions <stddef.h>

stdint.h[редактиране]

Integer types <stdint.h>

stdio.h[редактиране]

Input/output <stdio.h>

stdlib.h[редактиране]

General utilities <stdlib.h>

stdnoreturn.h[редактиране]

_Noreturn <stdnoreturn.h>

string.h[редактиране]

String handling <string.h>

tgmath.h[редактиране]

Type-generic math <tgmath.h>

threads.h[редактиране]

Threads <threads.h>

time.h[редактиране]

Date and time <time.h>

uchar.h[редактиране]

Unicode utilities <uchar.h>

wchar.h[редактиране]

Extended multibyte/wide character utilities <wchar.h>

wctype.h[редактиране]

Wide character classification and mapping utilities <wctype.h>

Бележки[редактиране]