Желани страници

Направо към навигацията Направо към търсенето

Списък на несъществуващи статии с най-много входящи препратки, с изключение на тези, към които има само препратки от пренасочвания. За списък на несъществуващите страници, към които има препратки от пренасочващи страници, вижте списъка на невалидните пренасочвания.

Данните са складирани и обновени за последно на 06:22, 19 август 2022. Най-много 5000 резултата са допустими и налични в складираното копие.

Показване на до 50 резултата в диапазона от #1 до #50.

Преглед (предишни 50 | следващи 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Категория:Вавилон – потребители по език‏‎ (40 препратки)
 2. Българско-руски разговорник/TOC‏‎ (17 препратки)
 3. Уикикниги:Условия за ползване‏‎ (15 препратки)
 4. Шаблон:Babel‏‎ (9 препратки)
 5. Възникване на старобългарския книжовен език‏‎ (7 препратки)
 6. Изразяване на падежни отношения в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 7. Имената в старобългарски и категориите при тях‏‎ (7 препратки)
 8. Качествено и количествено редуване на гласни в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 9. Квантитет, интонация и ударение в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 10. Местоимения в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 11. Местоименни, именни и първични наречия в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 12. Модалност на изречението в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 13. Неизменяеми части на речта в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 14. Окончания на глаголните форми в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 15. Отваряне на праславянската сричка и неговите резултати‏‎ (7 препратки)
 16. Падежна рекция в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 17. Паратактични връзки в старобългарското изречение‏‎ (7 препратки)
 18. Промени на еровите гласни в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 19. Разпространение на старобългарския език сред други народи - редакции‏‎ (7 препратки)
 20. Редуване на гласните в старобългарски в рамките на една и съща морфема‏‎ (7 препратки)
 21. Склонитбени типове при съществителните в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 22. Спомагателните глаголи и сложните глаголни форми в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 23. Старобългарски азбуки‏‎ (7 препратки)
 24. Структура на старобългарското изречение‏‎ (7 препратки)
 25. Тенденция в старобългарски за изместване артикулацията на съгласните в областта на палатума‏‎ (7 препратки)
 26. Фонемна система на старобългарския език и нейният произход‏‎ (7 препратки)
 27. Числителни бройни и числителни редни в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 28. Хипотактични връзки е старобългарското изречение‏‎ (6 препратки)
 29. Българско-английски разговорник/TOC‏‎ (5 препратки)
 30. Уикиджуниър Слънчева система/Астероиден пояс‏‎ (5 препратки)
 31. Уикиджуниър Слънчева система/Венера‏‎ (5 препратки)
 32. Уикиджуниър Слънчева система/Въведение‏‎ (5 препратки)
 33. Уикиджуниър Слънчева система/Глосар‏‎ (5 препратки)
 34. Уикиджуниър Слънчева система/Комети‏‎ (5 препратки)
 35. Уикиджуниър Слънчева система/Луна‏‎ (5 препратки)
 36. Уикиджуниър Слънчева система/Марс‏‎ (5 препратки)
 37. Уикиджуниър Слънчева система/Меркури‏‎ (5 препратки)
 38. Уикиджуниър Слънчева система/Нептун‏‎ (5 препратки)
 39. Уикиджуниър Слънчева система/Облак на Оорт‏‎ (5 препратки)
 40. Уикиджуниър Слънчева система/Плутон‏‎ (5 препратки)
 41. Уикиджуниър Слънчева система/Пояс на Кайпер‏‎ (5 препратки)
 42. Уикиджуниър Слънчева система/Сатурн‏‎ (5 препратки)
 43. Уикиджуниър Слънчева система/Слънцето‏‎ (5 препратки)
 44. Уикиджуниър Слънчева система/Уран‏‎ (5 препратки)
 45. Creative Commons‏‎ (4 препратки)
 46. Принципи‏‎ (4 препратки)
 47. МедияУики:Gadgets-definition‏‎ (4 препратки)
 48. Шаблон:Wikivar‏‎ (4 препратки)
 49. Linux‏‎ (3 препратки)
 50. Squeak‏‎ (3 препратки)

Преглед (предишни 50 | следващи 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).