Желани страници

Направо към навигацията Направо към търсенето

Списък на несъществуващи статии с най-много входящи препратки, с изключение на тези, към които има само препратки от пренасочвания. За списък на несъществуващите страници, към които има препратки от пренасочващи страници, вижте списъка на невалидните пренасочвания.

Данните са складирани и обновени за последно на 05:40, 16 септември 2021. Най-много 5000 резултата са допустими и налични в складираното копие.

Показване на до 50 резултата в диапазона от #1 до #50.

Преглед (предишни 50 | следващи 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Категория:Вавилон – потребители по език‏‎ (40 препратки)
 2. Уикикниги:Условия за ползване‏‎ (15 препратки)
 3. Шаблон:Babel‏‎ (9 препратки)
 4. Възникване на старобългарския книжовен език‏‎ (7 препратки)
 5. Изразяване на падежни отношения в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 6. Имената в старобългарски и категориите при тях‏‎ (7 препратки)
 7. Качествено и количествено редуване на гласни в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 8. Квантитет, интонация и ударение в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 9. Местоимения в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 10. Местоименни, именни и първични наречия в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 11. Модалност на изречението в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 12. Неизменяеми части на речта в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 13. Окончания на глаголните форми в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 14. Отваряне на праславянската сричка и неговите резултати‏‎ (7 препратки)
 15. Падежна рекция в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 16. Паратактични връзки в старобългарското изречение‏‎ (7 препратки)
 17. Промени на еровите гласни в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 18. Разпространение на старобългарския език сред други народи - редакции‏‎ (7 препратки)
 19. Редуване на гласните в старобългарски в рамките на една и съща морфема‏‎ (7 препратки)
 20. Склонитбени типове при съществителните в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 21. Спомагателните глаголи и сложните глаголни форми в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 22. Старобългарски азбуки‏‎ (7 препратки)
 23. Структура на старобългарското изречение‏‎ (7 препратки)
 24. Тенденция в старобългарски за изместване артикулацията на съгласните в областта на палатума‏‎ (7 препратки)
 25. Фонемна система на старобългарския език и нейният произход‏‎ (7 препратки)
 26. Числителни бройни и числителни редни в старобългарски‏‎ (7 препратки)
 27. Хипотактични връзки е старобългарското изречение‏‎ (6 препратки)
 28. Уикиджуниър Слънчева система/Астероиден пояс‏‎ (5 препратки)
 29. Уикиджуниър Слънчева система/Венера‏‎ (5 препратки)
 30. Уикиджуниър Слънчева система/Въведение‏‎ (5 препратки)
 31. Уикиджуниър Слънчева система/Глосар‏‎ (5 препратки)
 32. Уикиджуниър Слънчева система/Комети‏‎ (5 препратки)
 33. Уикиджуниър Слънчева система/Луна‏‎ (5 препратки)
 34. Уикиджуниър Слънчева система/Марс‏‎ (5 препратки)
 35. Уикиджуниър Слънчева система/Меркури‏‎ (5 препратки)
 36. Уикиджуниър Слънчева система/Нептун‏‎ (5 препратки)
 37. Уикиджуниър Слънчева система/Облак на Оорт‏‎ (5 препратки)
 38. Уикиджуниър Слънчева система/Плутон‏‎ (5 препратки)
 39. Уикиджуниър Слънчева система/Пояс на Кайпер‏‎ (5 препратки)
 40. Уикиджуниър Слънчева система/Сатурн‏‎ (5 препратки)
 41. Уикиджуниър Слънчева система/Слънцето‏‎ (5 препратки)
 42. Уикиджуниър Слънчева система/Уран‏‎ (5 препратки)
 43. Creative Commons‏‎ (4 препратки)
 44. Принципи‏‎ (4 препратки)
 45. МедияУики:Gadgets-definition‏‎ (4 препратки)
 46. Шаблон:Wikivar‏‎ (4 препратки)
 47. Linux‏‎ (3 препратки)
 48. Squeak‏‎ (3 препратки)
 49. Клетъчна биология/Типове клетки/Еукариоти‏‎ (3 препратки)
 50. Сетивни системи/Aпендикс‏‎ (3 препратки)

Преглед (предишни 50 | следващи 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).