Категории за проследяване

Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази страница съдържа списък на категории за проследяване, които се попълват автоматично от софтуера на МедияУики. Имената им могат да се променят чрез съответните системни съобщения в именното пространство МедияУики.

Категория за проследяване Име на съобщението Критерий за включване на категория
Страници с неработещи препратки към файлове(3 Стр)broken-file-categoryСтраницата съдържа повредена препратка към файл (препратка за поставяне на файл, когато такъв не съществува).
Страници, които използват повтарящи се аргументи в извикванията на шаблона(празна)duplicate-args-categoryСтраницата съдържа шаблонни извиквания, които използват повтарящи се аргументи, като например {{foo|bar=1|bar=2}} или {{foo|bar|1=baz}}.
Страници, в които е превишена дълбочината на разгръщане(празна)expansion-depth-exceeded-categoryСтраницата превишава максимално допустимата дълбочина на разгръщане.
Страници, които прекалено много пъти използват ресурсоемки анализиращи функции(празна)expensive-parserfunction-categoryСтраницата използва твърде много ресурсоемки анализиращи функции (като #ifexist). Вижте Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Скрити категории(празна)hidden-category-categoryКатегорията съдържа __HIDDENCAT__, което предотвратява показването ѝ в страниците по подразбиране.
Индексирани страници(празна)index-categoryСтраницата съдържа __INDEX__ (и е от именно пространство, в което такова отбелязване е позволено), поради което се индексира от роботи, където обикновено не би била индексирана.
Страници с превишен брой възли(празна)node-count-exceeded-categoryСтраницата превишава максималния възел-граф.
Неиндексирани страници(17 Стр)noindex-categoryСтраницата не се индексира от роботи, защото съдържа вълшебната думичка __NOINDEX__ и е от именно пространство, в което такова отбелязване е позволено.
Pages with non-numeric formatnum arguments(празна)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
Страници, съдържащи шаблони с пропуснати аргументи(празна)post-expand-template-argument-categoryСтраницата е по-голяма от $wgMaxArticleSize след разгръщането на аргументите на шаблона (нещо в тройни фигурни скоби, например {{{Foo}}}).
Страници с превишен допустим размер на включените шаблони(празна)post-expand-template-inclusion-categoryСтраницата е по-голяма от $wgMaxArticleSize след разгръщането на всички шаблони, поради което някои шаблони не са разгърнати.
Страници с игнорирани заглавия за показване(празна)restricted-displaytitle-ignoredСтраницата съдържа игнориран {{DISPLAYTITLE}}, защото той не съвпада с действителното заглавие на страницата.
Pages which use = as a template(празна)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
Страници със зацикляне в шаблона(празна)template-loop-categoryТази страница съдържа зацикляне в шаблона, т.е. шаблон, който рекурсивно се самоизвиква.
Страници, използващи Timeline(празна)timeline-tracking-categoryСтраницата съдържа <timeline> таг
Страници с грешка в източник(празна)cite-tracking-category-cite-errorСтраниците в тази категория имат грешки при използването на таговете за източници.
Страници с грешки в оцветяването на синтаксиса(празна)syntaxhighlight-error-categoryГрешка при опит за оцветяване на кода в страницата.
Pages using deprecated enclose attributes(празна)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(празна)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Страници, използващи непрепоръчителни атрибути за партитура(празна)score-deprecated-categoryСтраниците използват опции от разширението „Score“, които са непрепоръчителни. Такива са: „override_audio“, „override_ogg“, и „override_midi“.
Страници с грешки при визуализирането на партитура(празна)score-error-categoryГрешка при визуализирането на партитурата.
TemplateStyles стилови множества с грешки(празна)templatestyles-stylesheet-error-categoryTemplateStyles стилово множество с грешка.
Страници с грешки в TemplateStyles(празна)templatestyles-page-error-categoryГрешка при обработката на тага <templatestyles/> в страницата.
Списъци за доставка на масови съобщения(празна)massmessage-list-categoryСтраницата е списък за доставка към разширението масови съобщения.
Файлове без машинночетим лиценз(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетим лиценз.
Файлове без машинночетимо описание(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за описание не е попълнено.
Файлове без машинночетим автор(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за автор не е попълнено.
Файлове без машинночетим източник(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за източник не е попълнено.
Файлове без машинночетим патент(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетим патент.
Страници с математически грешки(празна)math-tracking-category-errorСтраниците в тази категория имат грешки при използването на математическите тагове.
Страници с грешки в показването на математически изрази(празна)math-tracking-category-render-errorСтраниците в тази категория имат грешки при визуализирането на математическите изрази.
Страници с грешки в скрипта(празна)scribunto-common-error-categoryГрешка при обработката на модула в страницата.
Модули с грешки(празна)scribunto-module-with-errors-categoryМодулът съдържа грешка.
Страници с недостъпни свойства(празна)unresolved-property-categoryТази категория обхваща страници с референции към свойства на Уикиданни, които не могат да бъдат намерени нито чрез идентификационния номер на свойството, нито чрез етикета.
Пренасочвания, свързани към обект на Уикиданни(празна)connected-redirect-categoryТази категория обхваща пренасочващи страници, свързани към обект на Уикиданни.
Страници с графики(празна)graph-tracking-categoryСтраницата съдържа <graph> таг.
Страници с остарели Vega 1.0 графики(празна)graph-obsolete-categoryСтраницата съдържа <graph> таг, който трябва да бъде обновен до версия 2.
Страници с повредени графики(празна)graph-broken-categoryСтраницата съдържа <graph> таг, използван по неправилен начин.
Страници с карти(празна)kartographer-tracking-categoryТази страница съдържа карта
Страници с повредени карти(празна)kartographer-broken-categoryТази страница ползва карта по неправилен начин
Страници, използващи вълшебни препратки ISBN(2 Стр)magiclink-tracking-isbnТази страница използва вълшебни препратки ISBN. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.
Страници, използващи вълшебни препратки RFC(празна)magiclink-tracking-rfcТази страница използва вълшебни препратки RFC. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.
Страници, използващи вълшебни препратки PMID(празна)magiclink-tracking-pmidТази страница използва вълшебни препратки PMID. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.