Финско - Български разговорник/Работа - Työ/Указания за оформяне на документи за постоянна работа във Финландия

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Български граждане не се нуждаят от виза за работа във Финландия, след приемането на България в ЕС, редица документи са необходими все пак за извършването на легална работа във страната. Тези указания не се отнасят за лица командировани от България, а за лица желаещи да живеят и работят постоянно във Финландия - т.е. за срок по-дълъг от 3 месеца. Следните няколко реда описват поредицата от инстанции и нужните документи за започване на официална и постоянна работа във Финландия за граждани на ЕС със техните съответни обяснения. Както се забелязва от разясненията, някои от последно изброените документи не за задължителни за всички професии.

  • Työnantaja , Työsopimus --- Работодател, Работен договор е документът, който служи пред властите като доказателство , че лицето се премества да живее във Финландия с цел работа , а не получаване на социални помощи , медитация и т.н. От работният договор би следвало ясно да се отличават името и фирмата на работодателят, както и данните му за свръзка, подписите на работодателят и работника
  • Poliisi, eu-kansalaisen oleskelutodistus - от полицията с работният договор, се взема документ, който служи като предпоставка за следващата инстанция за доказателсво , че лицето наистина остава на работа в страната . (Това ниво и трето ниво могат да бъдат разменени - т.е. от полицията могат да ви препратят в регистрационното бюро и обратно тъй като и двете инстанции не знаят как точно да тълкуват закона ...
  • Maistraatti - henkilötunnus - Това е гражданското регистрационното бюро, всяка община би трябвало да си има собствено такова от там се полоучава Единния Гражданси Номер - ЕГН HenkilöTunnus - HETU , който е най-важната част от данните идентифициращи физическо лице във Финландия - т.е. лице без финско ЕГН не може или би му било много трудно да си открие лична банкова сметка, регистрира кола, намери жилище под наем , работи легално и получава финландска социална помощ и здравно обслужване , регистрира договор с ел. компания за получаване на ток и т.н.
  • Verovirasto , verkokortti --- Данъчна служба , данъчен картон ?! - Документът, който показва какъв процент от брутната заплата се оддържа месечно, както и натрупаните оддръжки за годишна ваканция, ваканционни пари, удръжки за безработност и др. социални удръжки
  • Kela , kelakortti --- В общината по местоживеене се попълва формуляр Y77 от KELA , като се прибавя като приложение трудовия договор. И тук е важно да се подчертае , че лицето е на постоянна работа във Финландия. Kelakortti служи и като лична карта, т.е. като пълноправно валиден документ за самоличност - в банките, в магазина , пред полицията и т.н.
  • Ammattiliitto , liittokortti --- Профсъюз, членска карта - Практиката показва , че чужденците са удобни цели за полупочтени работодатели. Съотношението цена , застраховка при членуване в профсъюз е изключително рентабилно. Т.е. ако работодателят завбъдеще престане да изплаща заплата или ясно и категорично наруши по някакъв начин трудовото законодателство най - лесният вариант е позвъняване в профсъюза и обяснение на ситуацията. И там съответно се попълват някой документи , но профсъюзът е ЗАДЪЛЖЕН ДА ОКАЖЕ БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ. Това задължение е все пак добре да се провери преди включване към определен синдикат, тъй като някой от тях предлагат частична , а други чак след 10 месечно изплащане на членския внос. Така че членския внос от 0,7 % от брутните доходи е нищо в сравнение с едни вероятни десетки хиляди евро, ако се стига до съд. А и без това работодателите във Финландия се страхуват от адвокатите на профсъюзите и обикновено тихомълком си плащат, след като разберат с кого си имат работа.
  • Ajokortti - Шофьорска книжка --- Би трябвало всичките шофьорски книжки от А , Б и С категория да са валидни (за С-то е добре да се провери първо), ако работодателят е финландско юридическо лице е възможно то да изисква и изкарването на курсовете във Финландия. За по-специфични категории сигурно се изисква изкарването на фински курсове.
  • Hygieniapassi, --- това е сертификат за желаещите да работят в ресторанти и заведения за бързо хранене. Може и без курс да се издържи изпит (на фински, английски или руски ) във всяка една по-голяма община редовно ги организират.
  • Alkoholipassi --- Сертификат за работа с алкохол, документ удвърждаващ пригодността на лицето да продава и сервира алкохолни напитки. Изпитът може и да се вземе и на английски, руски или фински език и без нужния курс. Изпитът представлява тест от 40 върпроса с 3 до 4 отговора, от които трябва да се познаят поне 30 правилно. Изпитът е сравнително труден, защото съдържа подвеждащи въпроси тясно свързани със специфичното за Финландия строго законодателство свързано с продажбата на алкохолни напитки. По - подробна информация може да бъде получена от [[1]]