Направо към съдържанието

Бридж с Модерен Акол/Баражи и слаби-2

От Уикикниги

Баражите и анонсите от тип слаби-2 са анонси, които се стремят да разрушат играта на опонентите ви, като изкачат нивото прекалено нагоре. В модерния бенджаминизиран Акол има два вида слаби откривания.

Внимание!
В модерния Акол 2 също е слабо-2, а в стандартния Акол всички обяви от второ ниво са силни. Разберете се с партньора си как точно ще играете.

Слаби-две[редактиране]

Откриванията с 2 в мажор са слаби и предполагат шесторен цвят и 5-10 точки. Представлява нещо като мини-бараж.

Отговори[редактиране]

 • 3БК е стоп
 • Всеки анонс в цвета е стоп
 • Нов цвят на най-ниско ниво предлага смяна на цвета
 • Цвят със скок показва туз-или шикан в цвета и иска за отговор шикан или връщане в оригиналния цвят.
 • 4БК е Блекууд

Конвенция Огюст[редактиране]

Конвенцията Огюст предлага начин да се търси манш или даже шлем след откриване със слабо-две. Със силна ръка, след пас от опонента преди вас, при колебание дали имате манш или шлем анонсирайте 2БК, за да разбере повече за ръката на партньора си. След това неговите отговори са:

 • 3♣ - слаба ръка, слаб цвят
 • 3 - силна ръка, слаб цвят
 • 3 - слаба ръка, силен цвят
 • 3♠ - силна ръка, силен цвят

Дефиницията за "слаба/силна ръка" и "слаб/силен цвят" е въпрос на договор или преценка, но популярен начин е следният:

 • ръце с по-малко от 8 точки са слаби, а с 8 или повече са силни
 • цвят с по-малко от два от трите най-високи оньора (AKQ) е слаб, а с два или три е силен.

Не правете Огюст, ако нямате намерение да играете в цвета на партньора си. Той ви "заключва" във фит на този цвят.

 • Всеки следващ анонс от отговарящия в друг цвят е кю-бид.
 • 3БК е стоп
 • Всеки анонс в цвета от слабото-две е стоп.

Огюст се прави само с 2БК. Ако партньорът ви се е намесил със двоен скок, значещ "слабо-две", на трето ниво, възможността за Огюст отпада. Ако намесата му е на второ ниво, Огюст продължава да важи.

Баражи[редактиране]

Баражите са откривания с три в цвят, или намеси със троен скок. Показват слаба ръка със 6-9 точки и солиден цвят от поне 7 карти.

Допълнителни изисквания за първа и втора позиция[редактиране]

За да откриете с бараж, преди партньорът ви да е имал възможност да говори, спазвайте следните изисквания:

 • Не бива да имате повече от две точки извън цвета ви.
 • Цветът ви трябва да е оглавен с три от четирите оньора и то не с поп и туз едновременно.

Ако не спазвате допълнителните изисквания, предпочитайте да откриете със слабо-2, 1 в цвят или просто пас.

Внимание!
Допълнителните изисквания са добавени, за да може партньорът ви по-лесно да обяви 3БК. С тези уточнения ръката ви, при откриване с 3 в цвят става много по-ясно дефинирана и така с туз или поп във цвета ви, той със сигурност ще може да разчита на 7 взятки от вас. Уговорете се с партньора си, дали ще спазвате тези условия.

От трета позиция тези изисквания, както и долната граница, не важат. Бараж след пас от партньора може да се прави даже и с 0 точки и достатъчно добра ръка (например 9 карти в цвета, без четирите оньора и два шикана в други два цвята). Партньорът ви е длъжен да пасува до край, ако направите бараж от трета позиция.

Отговори[редактиране]

 • 3БК е стоп
 • Всеки анонс в цвета е стоп
 • Нов цвят на най-ниско ниво предлага смяна на цвета
 • Цвят със скок показва туз или шикан в цвета и иска за отговор шикан или връщане в оригиналния цвят

Хазартен 3БК[редактиране]

Откриването с 3БК също е бараж. Прави се на ръка с дълъг, солиден минор с не повече от дама отстрани.

Със силна ръка и стопери в другите цветове партньорът ви пасува. Във всеки друг случай той е длъжен да обяви 4♣. Пасувайте, ако цвета ви е ♣, а ако е , просто обявете 4

Откривания с 4 или 5 в цвят[редактиране]

Това са слаби баражни откривания със странно разпределение и не са форсинг. Отговаряйте им само, ако сте много силни. Всеки отговор в цвят е кю-бид за туз или шикан. БК на най-ниско възможно ниво е блекууд. БК със скок е покана за шлем от следващото ниво или пас. Смяната на цвят при откриване с 4 или 5 е невъзможна.

Смяна на цвета[редактиране]

Въпреки че се случва рядко, смяна на цвета при баражно откриване, слабо-2 откриване, или хазартен 3БК е истинско предложение за смяна. То е форсинг анонс и откриващият трябва да го подкрепи с дубъл или да обяви собствения си цвят на най-ниско ниво. Ако най-ниското ниво на без коз е преди най-ниското ниво в цвета на откриващия, анонсът в без коз показва сек в предложения за смяна цвят, а връщане в собствения му цвят, показва шикан. Обява на трети цвят от страна на откриващия е подкрепа от поне две карти за цвета на отговарящия и кю-бид за шикан.

Няколко съвета за баражите и слабите-две[редактиране]

 • Веднъж обявили бараж, след пас от партньора, никога не обявявайте пак. Ако, например, смятате, че можете да се борите за 4♣ или 5♣, открийте с 4♣ или 5♣.
 • Внимавайте със зоната. Избягвайте да правите баражи, след като опонентите ви са говорили и сте в зона.