Бридж с Модерен Акол/Действия след намеса на откриване в цвят

От Уикикниги

Опонентите се наместват с условна контра[редактиране]

Намесата с контра обикновено предполага откриваща ръка от тази страна. При това положение няма нужда да се напрягате и да поддържате партньора си с посредствена ръка у вас, само за да му дадете втори шанс. Контрата и без това му го дава, за това по-добре пасувайте с минимална отговаряща ръка, отколкото да обявите лош цвят или без коз.

Слаби ръце без подкрепа за партньора[редактиране]

Пасувайте с 6 или по-малко точки и липса на добър цвят. Обявете 1БК със 7-10 точки и балансирана ръка. Желателно е точките ви за 1БК да са в необявените три цвята. За да обявите друг цвят на първо ниво, 6 точки са достатъчни, но ако трябва да го обявите на второ, точките ви трябва да са поне 9.

Силни ръце с по-малко от 4 карти в цвета на партньора[редактиране]

С поне 10 точки една от възможностите ви е да обявите вашия цвят натурално и форсиращо, все едно не е имало намеса.

С добра ръка, но без явен анонс в друг цвят реконтрирайте. Това е анонс подобен на 1 в цвят - 2БК (а понякога и по-силно), ако няма намеси. Това ще подскаже на партньора ви, че контриращият може би е сбъркал с контрата и ще потърси от него помощ в наказването на опонентите ви, ако продължат нагоре.

След подобна реконтра всяка следваща контра от тази страна е наказателна. Ако сте откриващ, не анонсирайте над реконтрата, освен ако ръката ви не е слаба и неподходяща за защита. Ако сте открили с нормални точки за откриване, първо пасувайте и после предприемете действия, ако изглежда че опонентите ви са намерили безопасно място за спиране. Реконтриращият обещава да анонсира отново, освен ако партньорът му не покаже слаба ръка, с която е открил само заради добро разпределение.

Ръце с подкрепа за партньора[редактиране]

Ако имате подкрепа в цвета на партньора, вероятността противниците ви да имат солиден фит нараства. За това бъдете подготвени да анонсирате малко над възможностите си, както и да "засенчите" обявите си. Твърде вероятно ще е и двете страни да имат възможност за договор от високо ниво с малко точки. Целта на следващите обяви е да затрудните максимално противниците си.

Обърнете внимание на зоната и, ако не сте, спокойно вдигнете до трето, или даже до четвърто ниво. С добро разпределение, може да вдигнете до второ ниво, с три карти в цвета на партньора ви. С повече точки, ако можете направете сплинтер, или обявете 2БК. Забележете че 2БК върху контрата е условна обява, която обещава подкрепа в цвета, подобна на 3БК върху едно в цвят (с балансирана ръка и 10+ точки, бихте реконтрирали).

Опонентите се намесват с друг цвят[редактиране]

Продължете обявяването, все едно не е имало намеса, естествено взимайки предвид какво показва тази намеса. 1БК и 2БК показват поне един стопер в цвета на намесата и липса на интерес в мажорите. Необикновения без коз не се играе след намеса.

Кю-биди в цвета на опонентите[редактиране]

Кю-бид в цвета на опонентите от трета позиция е отново Майкълс бикольор. Кю-бид със скок в цвета на опонентите подканва партньора да обяви 3БК (това обикновено има смисъл, ако отговарящата страна има стабилен и дълъг минор). Кю-бид в цвета на опонентите от второ или трето ниво от друга позиция подканва партньора да обяви без коз на най-ниското възможно ниво с поне един стопер в този цвят (подобно на форсинга в четвърти цвят).

  • 1♣ — 1 — 2 - показва поне 5-5 в двата мажора
  • 1♣ — 1 — 2 - показва поне 5-5 в пики и кари (с пики и трефи, по-подходящ анонс е 1♠)
  • 1♣ — 1 — 3 - подканва партньора да обяви 3БК с поне един стопер в купа
  • 1 — 2♣ — 3♣ - показва поне 5-5 в двата мажора

В примера Юг подканва партньора си да обяви 2БК, ако има поне един стопер в пика.

С И Ю З
1 1♠
2 пас 2♠

В следващия пример Север подканва партньора си да обяви 2БК със стопер в пика, да обяви 3 със шесторна купа или да го подкрепи с мисфит в кари.

С И Ю З
1 1♠
2 пас 2 пас
2♠

Ето и един малко по-екстремен пример за кюбидиране в цвета на опонентите. Тук Юг иска първо един и после втори стопер в пика. При отказ от Север, играта е вероятно да продължи в кари.

С И Ю З
1 1♠
2 пас 2♠ пас
2БК пас 3♠

Контра върху цвета на опонентите[редактиране]

Всяка контра на цвят до 2♠ включително е обираща. Контра на намеса на първо или второ ниво показва поне 4 карти във всеки необявен мажор. Силата, която ви трябва, за да контрирате, не е по-голяма от тази, която ви трябва да за отговорите натурално. Например на първо ниво даже и 6 точки са достатъчни. Няма горна граница за контрата. Ето и няколко примера

  • 1♣ — 1♠ — контра - показва поне 4 купи
  • 1 — 1 — контра - показва точно 4 пики
  • 1♣ — 1 — 1♠ - показва 5 пики (контра показва 4)
  • 1♣ — 1 — контра - показва поне 4 купи и 4 пики (но не и 5-5, за което бихте използвали 2)

Сила в цвета на опонентите[редактиране]

Ако имате силна ръка в цвета на опонентите, която би контрирала наказателно, за да не объркате партньора си, за съжаление ще трябва да пасувате (или да анонсирате в без коз) и да чакате опонентите ви да стигнат до трето ниво, за да контрирате там.

Опонентите се намесват в без коз[редактиране]

Намесата в без коз върху откриване в цвят обикновено е силна (16+ точки) и показва солидна ръка със стопери във вашия цвят.

Контрата е наказателна и показва 10+ точки и балансирана ръка. Ако партньорът ви е открил с минор, 2♣ е Ланди, но показва поне 5-5 в мажорите (а не 5-4). Ако искате да подкрепите партньора си в трефа, може да го направите на минимум трето ниво. Натурална смяна на цвета показва поне 5 карти и туз в новия цвят. Всяка обява в цвят не е форсинг.

Опонентите се намесват с бикольор[редактиране]

Ако опонентите се намесят с бикольорен анонс (като Майкълс или Необикновен без коз), контрата показва интерес в наказването им и солидна защита в поне един от техните цветове. Нов цвят е натурален и рунд-форсинг. Анонс в без коз, показва солидна защита и в двата им цвята (поне по два стопера във всеки).

Ако и двата им цвята са ясни, анонс в цвета с по-нисък ранг, показва четвъртия останал цвят и частичен фит от 2 или 3 карти в цвета на партньора. Анонс в цвета с по-висок ранг показва подкрепа до поне трето ниво в цвета на партньора.

Ако само единият им цвят е ясен, анонс в него показва подкрепа до поне трето ниво в цвета на партньора.