Бридж с Модерен Акол/Откриване 1БК

От Уикикниги

Откриването 1БК показва балансирана ръка с 12-14 точки.

Отговори с балансирана ръка[редактиране]

Ако след откриване от 1БК и вашата ръка е балансирана ето вашите възможности накратко:

0-3 т. Направете много слаб отговор
4-10 т. Пасувайте
11-12 т. С интерес за 4-4 фит в мажор, направете Стеймън, а без интерес, направете двустранен Барон.
13-18 т. Обявете 3БК; откриващият трябва да пасува.
19-21 т. Направете двустранен Барон.
22-24 т. Обявете 6БК; откриващият трябва да пасува.
25+ т. Обявете 7БК

Конвенция Стеймън[редактиране]

Стеймън представлява анонсът 2♣, след откриване на партньора 1БК. Стеймън се използва с ръце, които си заслужават изследването на 4-4 фит в мажорите.

След Стеймън откриващата страна обявява:

 • 2 - без четворен мажор
 • 2 - 4 купи, възможно е да има и 4 пики
 • 2♠ - 4 пики, изключва възможността да има 4 купи

Слаби продължения[редактиране]

С 0-10 точки възможните продължения от отговарящия са следните:

 • 1БК – 2♣ – 2//♠ – пас - Целта е била игра в който и да е различен от трефа цвят.
 • 1БК – 2♣ – 2 – 2/♠ - 5 карти в този мажор, 4 в другия. Откриващият трябва да пасува.
 • 1БК – 2♣ – 2//♠ – 3♣ - 6 трефи и четворен мажор, в който не е намерен фит. Откриващият трябва да пасува.

Гранични продължения[редактиране]

С 11-12 точки, отговарящият може да покани откриващия за манш така:

 • 1БК – 2♣ – 2//♠ – 2БК - Не е намерен фит в мажорите. Окриващият назначава манш, ако е максимален, иначе пасува.
 • 1БК – 2♣ – 2/♠ – 3/♠ - Кани откриващия да назначи манш в намерения мажорен фит, ако е максимален, или да пасува.

Силни продължения[редактиране]

С 13+ точки, отговарящият има следните възможности:

 • 1БК – 2♣ – 2//♠ – 3БК - Не е намерен фит в мажорите.
 • 1БК – 2♣ – 2/♠ – 4/♠ - Стоп.
 • 1БК – 2♣ – 2 – 3/♠ - 5 карти в този мажор, 4 в другия. Откриващият назначава манш в мажора, ако има фит 5-3, или 3БК, ако все още няма намерен фит.

Трансфери в червените цветове[редактиране]

"Червен" цвят като отговор на 1БК е трансфер (RST) и показва 5+ карти в следващия по ранг. 2 показват 5+ купи, а 2 - 5+ пики. Откриващият е длъжен да обяви трансферирания цвят.

Продължения след 1БК – 2 – 2:

 • Пас - слаба ръка с 5+ купи и 10 или по-малко точки.
 • 2БК - петорна купа и 11-12 точки. Кани откриващия да каже:
  • 3 с минимален 1БК и 3+ купи.
  • 4 с максимален 1БК и 3+ купи.
  • пас с минимален 1БК и 2 купи.
  • 3БК с максимален 1БК и 2 купи.
 • 3БК - петорна купа и точки за манш (13+). Откриващият пасува с 2 купи или коригира на 4 с подкрепа от 3+ в цвета.
 • 3 - 6+ купи и покана за манш с подходяща ръка.
 • 4 - 6+ купи и ръка за манш. Откриващият трябва да пасува.
 • 2♠ - 5 купи и 4 пики. Рунд форсинг. Откриващият избира дали да се играе в пики, купи, или без коз и дали да обяви манш.
 • 3/♣ - 5 купи, 4+ карти в обявения цвят. Манш форсинг с интерес за шлем.

Продължения след 1БК – 2 – 2♠:

Продълженията са същите както на трансфера в купи. Продължението от 3, показва 5 пики и 4 купи и кара откриващия да обяви манш в пики, купи или без коз.

Прекъсвания на трансфера могат да бъдат използвани от откриващия, когато ръката му е много подобрена от трансфера, така че маншът изглежда доста вероятен, даже и с по-малко точки. Прекъсване се прави със скок в цвета на трансфера. 1БК – 2 – 3 (и аналогично 1БК – 2 – 3♠) показва 4 карти цвета и подканва отговарящия да назначи манш с точки близки до максимума.

Двустранен Барон[редактиране]

Отговор 2♠ след откриване 1БК е условна обява която показва едно от двете неща:

 • Гранична обява с балансирана ръка и 11-12 точки, без интерес в мажорите.
 • Балансирана ръка с поне 18 точки, обикновено без петорен цвят и интерес за шлем с фит 4х4.

Откриващият отговаря:

 • 2БК с минимално откриване 1БК.
 • Цветът от най-нисък ранг, в който има поне 4 карти, ако е открил с максимален 1БК.

След отговора на откриващия, отговарящият има следните възможности:

 • Пас - без повече интерес.
 • 3БК - Стоп. Без повече интерес.
 • Нов цвят - Цвят с 4+ карти. Манш форсинг. Продължава да се търси фит.
 • 4 от същия цвят - 4+ карти в цвета. Манш форсинг. Очаква кю-биди за аса.
 • Скок в нов цвят - Подкрепа с 4+ карти в цвета на откриващия. Асо в новия цвят (кю-бид).

Минорен трансфер[редактиране]

Със стабилен минор отговарящият може да направи трансфер в минорите с 2БК. Откриващият е длъжен да обяви реле от 3♣. След него отговарящият има следните възможности:

 • пас - слаба ръка с трефи
 • 3 - слаба ръка с кари. Стоп.
 • 4♣/ - 6+ в цвета и 1 туз. Очаква назначаване на манш в минор, ако откриващият има поне 1 туз.

Силни 3[редактиране]

Анонси от 3♣///♠ е силен, установява фита в този цвят и показва интерес за шлем.

Назначаване на манш[редактиране]

Директното назначаване на манш с 4 в мажор или 5 в минор показва солиден цвят с 6+ карти и добро разпределение. Откриващият е длъжен да пасува.

Анонс 4 в минор показва много стабилен минор но липса на аса и взятки в други цветове. Откриващият назначава манш в този минор, ако има поне две аса.

Много слаби отговори[редактиране]

Ако имате под 4 точки е много вероятно да сте много вътре на 1БК. Тук ви трябва спасителен анонс, който да може направи играта на коз даже и с фит 4х3. Ако имате петорен цвят, направете трансфер към него. Ако имате поне 5 кари и поне 3 купи и 3 пики, направете Стеймън и пасувайте на отговора на партньора си, какъвто и да е той. Ако нямате петорен цвят направете трансфер до най-добрия си четворен мажор. Ако нямате и четворен мажор, все пак по-добре пасувайте.