Направо към съдържанието

Бридж с Модерен Акол/Откриване 2БК

От Уикикниги

Откривайте 2БК на всички балансирани ръце с 20-22 точки. Петорен мажор е приемлив. 2БК понякога може и да е добър избор за леко небалансирани ръце, например разпределение 5-4-2-2 (включително и такива със сек поп или асо).

Отговаряйте на 2БК, ако имате поне 5 точки (може и по-малко със добро разпределение). Всеки отговор на 2БК е манш фодд рсинг.

Отговори с балансирана ръка

[редактиране]
0-4 т. Пасувайте
5-10 т. Обявете 3БК. Партньорът ви трябва да пасува.
11-12 т. Проверете дали имате шлем с Барон.
13-14 т. Обявете малък шлем. Или кажете 6БК, или проверете фит със Стеймън или Барон
15-16 т. Направете барон Барон и след това директно вдигнете до 6БК ако партньорът ви е минимален и 7БК, ако е максимален.
17+ т. Обявете 7БК

Конвенция Стеймън

[редактиране]

Подобно на 2♣ върху 1БК, 3♣ върху 2БК изследва възможностите за 4-4 фит мажорите. И пак по същия начин:

 • 3 показва липса на четворен мажор
 • 3 показва 4 купи с възможност да има и 4 пики
 • 3♠ показва 4 пики и изключва възможността да има 4 купи

След липса на четворен мажор, показана с 3, отговарящият може да продължи с:

 • 3/♠ - показва 5 в този мажор и 4 в другия. Откриващият назначава манш в цвят, ако има 5-3 фит или в без коз, ако няма.
 • 3БК - няма повече интерес. Подразбира се че има четворен мажор, който не е обявил.

Трансфери в червените цветове

[редактиране]

"Червен" цвят върху 2БК е трансфер, както и върху 1БК.

След като откриващият обяви трансферирания цвят, възможностите за отговарящия са следните:

 • Нов цвят - 5-4 в първия и втория. Форсинг.
 • 3БК - 5 в цвета и сравнително балансиран. Предлага на откриващия да избере манш между цвета и без коз
 • 4 в цвета - Стоп. Показва 6+ карти.

Прекъсвания на трансфера могат да бъдат използвани от откриващия, когато ръката му е много подобрена от трансфера, така че маншът изглежда доста вероятен, даже и с иначе много лоша ръка от отговарящия. Прекъсване се прави със скок в цвета на трансфера. 2БК – 3 – 4 (и аналогично 2БК – 3 – 4♠) показва 4 карти цвета и подканва отговарящия да назначи манш с точки близки до максимума.

Конвенция Барон

[редактиране]

Анонс от 3♠ върху 2БК е условна обява, която показва балансирана ръка със интерес за шлем (поне 10+ точки). Използва се за да провери дали откриващият е максимален или минимален и да намери потенциален фит 4-4.

Откриващия отговаря:

 • 3БК с минимално откриване.
 • Цветът от най-нисък ранг, в който има поне 4 карти, ако е открил с максимален 2БК.

Отговарящият продължава:

 • Пас на 3БК, без повече интерес за шлем.
 • Да обяви свой четворен цвят на четвърто ниво в търсене на фит.
 • Да обяви цвят на пето ниво, което показва фит в цвета на откриващия и туз в цвета на пето ниво.
 • Да обяви 4БК, което е стоп и без повече интерес за фит.

Отговори 4 в минор

[редактиране]

Показват шесторен цвят и интерес за шлем. Откриващият отказва шлем 4БК, което е натурално.

Отговори 4 мажор

[редактиране]

Показва шесторен цвят и интерес за шлем, но не е форсинг. Тук 4БК от откриващия е Блекууд.

Отговор 4БК

[редактиране]

Блекууд - питане за аса.

В такъв вид анонс отговарящият обикновено има много дълъг и стабилен цвят и има нужда от първи контроли за голям или малък шлем.