Българско-немски разговорник

От Уикикниги
Flag of Bulgaria
Flag of Bulgaria
Flag of Germany
Flag of Germany

Немската азбука[редактиране]

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ji, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz,

Фонетика[редактиране]

а, бе, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка, ел, ем, ен ,о ,пе ,ку ,ер ,ес ,те ,у ,фау ,ве ,икс ,ипсилон ,цет

Граматика[редактиране]

Съществително име

 1. винаги се пише с главна буква;
 2. има три рода (м.р., ж.р., ср.р.), които се определят с пълния член der(м.р.), die(ж.р.), das(ср.р.) в именителен падеж,единствено число;
 3. има два члена:определителен (по горе) ,който се скланя в четири падежа,и неопределителен: ein, eine, ein-само в ед. число, който има и отрицателна форма: kein, keine, kein само в ед.число и keine за мн.число;
 4. съществителното име има и четири падежа: именителен (Nominativ), родителен(Genetiv), дателен (Dativ) и винителен (Akkusativ);

Прилагателно име

 • характеризира лица,предмети,понятия,качества.То определя съществителното.Затова в изречението се

(за разлика от българския език);

 • има склонение-силно,когато пред него няма член,и слабо,когато пред него има член или местоимение;
 • степенува се чрез наставки.Наставката за сравнителна степен е -er; а за превъзходна степен наставката е -est(st).
  • Изключенния:gut-besser-best;
   • viel-mehr-meist;
   • wenig-weniger-wenigst(windest);
 • при сравняване на качестата на два предмета употребяваме "wie". (Das ist so gut wie jener. Това е толкова хубаво, колкото другото.)

Пътуване[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

В хотела[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

На пощата[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Банка. Пари.[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.


Из града. Транспорт.[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.


Пазаруване[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Покупки[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Услуги[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Командировка[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Развлечения[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Забележителности[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Медицинско обслужване[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Общуване[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Народност,Страна,Език[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Време[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.

Прилагателни.Качества[редактиране]

Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.