Направо към съдържанието

Българско-немски разговорник

От Уикикниги
Flag of Bulgaria
Flag of Bulgaria
Flag of Germany
Flag of Germany

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ji, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz,

а, бе, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка, ел, ем, ен ,о ,пе ,ку ,ер ,ес ,те ,у ,фау ,ве ,икс ,ипсилон ,цет

Съществително име

 1. винаги се пише с главна буква;
 2. има три рода (м.р., ж.р., ср.р.), които се определят с пълния член der(м.р.), die(ж.р.), das(ср.р.) в именителен падеж,единствено число;
 3. има два члена:определителен (по горе) ,който се скланя в четири падежа,и неопределителен: ein, eine, ein-само в ед. число, който има и отрицателна форма: kein, keine, kein само в ед.число и keine за мн.число;
 4. съществителното име има и четири падежа: именителен (Nominativ), родителен(Genetiv), дателен (Dativ) и винителен (Akkusativ);

Прилагателно име

 • характеризира лица,предмети,понятия,качества.То определя съществителното.Затова в изречението се

(за разлика от българския език);

 • има склонение-силно,когато пред него няма член,и слабо,когато пред него има член или местоимение;
 • степенува се чрез наставки.Наставката за сравнителна степен е -er; а за превъзходна степен наставката е -est(st).
  • Изключенния:gut-besser-best;
   • viel-mehr-meist;
   • wenig-weniger-wenigst(windest);
 • при сравняване на качестата на два предмета употребяваме "wie". (Das ist so gut wie jener. Това е толкова хубаво, колкото другото.)
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.


Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.


Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.
Този раздел е празен или е мъниче.
Можете да помогнете на Уикикниги, като го разширите.