Българско-немски разговорник

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето
Flag of Bulgaria
Flag of Germany


Немската азбука[редактиране]

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ji, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz,

Фонетика[редактиране]

а, бе, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка, ел, ем, ен ,о ,пе ,ку ,ер ,ес ,те ,у ,фау ,ве ,икс ,ипсилон ,цет

Граматика[редактиране]

1.Съществително име

    а)винаги се пише с главна буква;
    б)има три рода (м.р., ж.р., ср.р.),които се определят с пълния член der(м.р.), die(ж.р.), das(ср.р.)
     в именителен падеж,единствено число;
    в)има два члена:определителен(по горе),който се скланя в четири падежа,и неопределителен:ein,eine,ein-
     -само в ед.число,който има и отрицателна форма:kein,keine,kein само в ед.число и keine за мн.число;
    г)съществителното име има и четири падежа:именителен(Nominativ),родителен(Genetiv),дателен(Dativ)
     и винителен(Akkusativ);

2.Прилагателно име

    * характеризира лица,предмети,понятия,качества.То определя съществителното.Затова в изречението се 
     нарича определение.Съгласува се по род,число и падеж със съществителното и не изменя формата си
     (за разлика от българския език);
    * има склонение-силно,когато пред него няма член,и слабо,когато пред него има член или местоимение;
    * степенува се чрез наставки.Наставката за сравнителна степен е -er; 
     а за превъзходна степен наставката е -est(st).
     Изключенния:gut-besser-best;
           viel-mehr-meist;
           wenig-weniger-wenigst(windest);
    * при сравняване на качестата на два предмета употребяваме "wie".
     (Das ist so gut wie jener.Това е толкова хубаво,колкото другото.)

Пътуване[редактиране]

В хотела[редактиране]

На пощата[редактиране]

Банка.Пари[редактиране]

Из града.Транспорт[редактиране]

Пазаруване[редактиране]

Покупки[редактиране]

Услуги[редактиране]

Командировка[редактиране]

Развлечения[редактиране]

Забележителности[редактиране]

Медицинско обслужване[редактиране]

Общуване[редактиране]

Народност,Страна,Език[редактиране]

Време[редактиране]

Прилагателни.Качества[редактиране]

Числа[редактиране]

Numeral Cardinal Ordinal 0 null 1 eins erste 2 zwei zweite 3 drei dritte 4 vier vierte 5 fünf fünfte 6 sechs sechste 7 sieben siebte 8 acht achte 9 neun neunte 10 zehn zehnte 11 elf elfte 12 zwölf zwölfte 13 dreizehn dreizehnte 14 vierzehn vierzehnte 15 fünfzehn fünfzehnte 16 sechzehn sechzehnte 17 siebzehn siebzehnte 18 achtzehn achtzehnte 19 neunzehn neunzehnte 20 zwanzig zwanzigste 21 einundzwanzig (-ste from here on) 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 1.000 tausend 10.000 zehntausend 100.000 hunderttausend 1.000.000 eine Million 1.000.000.000 eine Milliarde 1.000.000.000.000 eine Billion

източник: http://www.omniglot.com/language/numbers/german.htm