Българско-немски разговорник

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето
Flag of Bulgaria
Flag of Germany


Немската азбука[редактиране]

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ji, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz,

Фонетика[редактиране]

а, бе, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка, ел, ем, ен ,о ,пе ,ку ,ер ,ес ,те ,у ,фау ,ве ,икс ,ипсилон ,цет

Граматика[редактиране]

1.Съществително име

    а)винаги се пише с главна буква;
    б)има три рода (м.р., ж.р., ср.р.),които се определят с пълния член der(м.р.), die(ж.р.), das(ср.р.)
     в именителен падеж,единствено число;
    в)има два члена:определителен(по горе),който се скланя в четири падежа,и неопределителен:ein,eine,ein-
     -само в ед.число,който има и отрицателна форма:kein,keine,kein само в ед.число и keine за мн.число;
    г)съществителното име има и четири падежа:именителен(Nominativ),родителен(Genetiv),дателен(Dativ)
     и винителен(Akkusativ);

2.Прилагателно име

    * характеризира лица,предмети,понятия,качества.То определя съществителното.Затова в изречението се 
     нарича определение.Съгласува се по род,число и падеж със съществителното и не изменя формата си
     (за разлика от българския език);
    * има склонение-силно,когато пред него няма член,и слабо,когато пред него има член или местоимение;
    * степенува се чрез наставки.Наставката за сравнителна степен е -er; 
     а за превъзходна степен наставката е -est(st).
     Изключенния:gut-besser-best;
           viel-mehr-meist;
           wenig-weniger-wenigst(windest);
    * при сравняване на качестата на два предмета употребяваме "wie".
     (Das ist so gut wie jener.Това е толкова хубаво,колкото другото.)

Пътуване[редактиране]

В хотела[редактиране]

На пощата[редактиране]

Банка.Пари[редактиране]

Из града.Транспорт[редактиране]

Пазаруване[редактиране]

Покупки[редактиране]

Услуги[редактиране]

Командировка[редактиране]

Развлечения[редактиране]

Забележителности[редактиране]

Медицинско обслужване[редактиране]

Общуване[редактиране]

Народност,Страна,Език[редактиране]

Време[редактиране]

Прилагателни.Качества[редактиране]