Българско-руски разговорник/Благодарност

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Благодаря Спаси́бо
Благодаря ви Благодаря́ вас
Много благодаря за ...
помощта
подкрепата
разбирането
поканата
съвета
поздравлението
сърдечния прием
гостоприемството
Большо́е спаси́бо за ...
по́мощь
подде́ржку
понима́ние
приглаше́ние
сове́т
поздравле́ние
тёплый приём
гостеприи́мство
Много съм ви признателен Я вам о́чень призна́телен
Моля Пожа́луйста
Няма за какво Не́ за что (в ответ на благодарность)
Няма защо Не сто́ит
Извинете Извини́те
Простете, моля Прости́те, пожа́луйста
Извинете за безпокойството Извини́те за безпокойство
Моля за извинение Прошу́ проще́ния
Виновен съм! Винова́т!
Извинете, мога ли да попитам Прости́те, разреши́те спроси́ть
Много сте любезен (любезна, любезни) Вы о́чен любе́зны
Как сте със здравето? Как ва́ше здоро́вье?
Как е работата? Как дела́?
Какво ново? Что но́вого?
Как сте? Как пожива́ете?
Ако обичате ... Будьте любе́зны ...
Наздраве! Бъдете здрав(а)! Будьте здоро́вы!
Да ви е сладко! Ку́шайте на здоро́вье?
Заповядайте! Угоща́йтесь!
Приятно ми е! О́чен прия́тно!
С удоволствие! С удово́льствием!
На драго сърце Охо́тно
Сърдечно благодаря Серде́чно благода́рен
Много съм ви задължен Я вам о́чень обя́зан
Длъжник съм ви Я ваш должни́к
Поздрави на ...
семейство
близките
жена ви (ти)
мъжа ви (ти)
родителите
брат ви (ти)
сестра ви (ти)
приятелите
Преда́йте приве́т ...
семье́
родны́м
жене́
му́жу
роди́телям
бра́ту
сестре́
друзья́м

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)