Българско-руски разговорник/Възраст

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
На колко години сте? Ско́лько вам лет?
Аз съм на ...
седемнадесет години
двадесет и четири години
четиридесет и девет години
Мне ...
семна́дцать лет
два́дцать четы́ре го́да
со́рок де́вять лет
Кога сте роден(а)? Како́го вы го́да рожде́ния?
Роден(а) съм през седемдесет и шеста година Я се́мьдесят шесто́го го́да рожде́ния
Вие сте по-голям от мене с три години Вы ста́рше меня́ на три го́да
Ти си по-малък от мене с две години Ты моло́же меня́ на два го́да
Скоро ще имам рожден ден У меня́ ско́ро день рожде́ния
Днес имам имен ден Сего́дня у меня́ имени́ны
Те са още много млади Они́ ещё о́чень мо́лоды
Вие сте в разцвета на силите си Вы в са́мом расцве́те сил
Той е възрастен човек Он пожило́й челове́к
Той е вече съвсем стар Он уже́ совсе́м стари́к

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)