Българско-руски разговорник/Запознаване

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Вие не се ли познавате? Вы не знако́мы?
Позволете да ви представя ...
моя приятел
моята приятелка
моя мъж
моята жена
Разреши́те предста́вить вам ...
моего́ дру́га
мо́ю подру́гу
моего́ му́жа
мою́ жену́
Позволете да ви се представя, аз съм ... Разреши́те предста́виться, я ...
Казвам се ... Меня́ зову́т ...
Моето име е ... Моё и́мя ...
Как се казвате? Как вас зову́т?
Как ви е името? Как ва́ше и́мя?
Моята фамилия е ... Моя́ фами́лия ...
Приятно ми е? О́чень прия́тно!
Радвам се да се запозная с вас Рад с ва́ми познако́миться
Аз съм в отпуск У меня́ о́тпуск
Аз съм в командировка Я в командиро́вке
Пристигнах ...
сам
с жена си
с детето
с жена си и с децата си
Я прие́хал ...
оди́н
с жено́й
с ребёнком
с жено́й и детьми́
Пристигнах ...
с мъжа си и с децата си
сама
Я прие́хала ...
с му́жем и детьми́
одна
Настаних се ...
в хотела
при роднини
у приятел
Я останови́лся ...
в гости́нице
у ро́дственников
у друзе́й
Бих искал ...
да посетя ...
да гледам ...
да видя ...
да навестя приятели
Я хоте́л бы ...
посети́ть ...
посмотре́ть ...
уви́деть ...
навести́ть друзе́й

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)