Българско-руски разговорник/Молба

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Бъдете така добър(а) Будьте до́бры ...
Бъдете любезен(а) Будьте любе́зны ...
Разчитам на вашата любезност Не откажи́те в любе́зности ...
Не бихте ли могли ... Не могли́ бы вы ...
Бих желал ... Бих искал ... Мне хоте́лось бы ...
Моля ...
почакайте
покажете
отворете
затворете
включете
изключете
повикайте
поканете
повторете
позвънете
Пожа́луйста, ...
подожди́те
покажи́те
откро́йте
закро́йте
включи́те
вы́ключите
позови́те
пригласи́те
повтори́те
позвони́те
Позволете ...
да вляза
да мина
да кажа
да попитам
да запаля
Разреши́те ...
войти́
пройти́
сказа́ть
спроси́ть
закури́ть
Може ли ...?
да ви помоля ...
да взема ...
да видя
да вляза
да запаля
Мо́жно ...?
вас попросить ...
взять ...
посмотре́ть
войти́
закури́ть
Помогнете ми, моля! Помоги́те мне, пожа́луйста!
Дайте ми, моля, ... Да́йте мне, пожа́луйста, ...

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)