Българско-руски разговорник/Обръщение

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Дами и господа! Да́мы и господа́!
Уважаеми колеги! Уважаа́мые колле́ги!
Скъпи приятелю! Дорого́й друг!
Скъпи приятели! Дороги́е друзья́!
Госпожа ... (обръщение към омъжена жена) Госпожа́ ... (обращение к замужней женщине)
Госпожице ... (обръщение към неомъжена жена) Госпожа́ ... (обращение к незамужней женщине)
Господин ... Господи́н ...
Господин председател! Господи́н председа́тель!
Момиче! Госпожице! Де́вушка!
Младежо! Молодо́й челове́к!
Момче! Ма́льчик!
Момиче! Де́вочка!
Извинете, кажете ми, ако обичате, ...
как се стига до ...?
как се стига до ...?
къде се намира ...?
колко е часът?
Извини́те, скажи́те, пожа́луйста, ...
как пройти́ ...?
как прое́хать ...?
где нахо́дится ...?
кото́рый час?

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)