Българско-руски разговорник/Отказ

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Не Нет
В никакъв случай Ни в ко́ем слу́чае
Аз съм (категорично) против Я (категори́чески) про́тив
Не съм съгласен Я не согла́сен
Не мога Я не могу́
Аз възразявам Я возража́ю
Това е изключено Э́то исключено́
Това не е възможно Э́то невозмо́жно
Това не е истина Э́то непра́вда
Струва ми се, че вие не сте прав(а) Мне ка́жется, что вы не пра́вы
Не се безпокойте Не беспоко́йтесь
Отказвам се Я отка́зываюсь
Вие грешите Вы ошиба́етесь

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)