Българско-руски разговорник/Покана

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Какво ще правите ...?
днес
довечера
утре
утре вечер
Что вы де́лаете ...?
сего́дня
сего́дня ве́чером
за́втра
за́втра ве́чером
Вие свободен(а) ли сте ...?
следобед
довечера
в събота
Вы свобо́дны ...?
по́сле обе́д
сего́дня ве́чером
в суббо́ту
Ще разрешите ли да ви поканя
на кино
в музей
на театър
в ресторант
Разреши́те пригласи́ть вас ...?
в кино́
в музе́й
в теа́тр
в рестора́н
Да отидем на концерт Пойдёмте на конце́рт
Можете ли да ми правите компания? Вы мо́жете соста́вить мне компа́нию?
Мога ли да ви предложа ...
чаша кафе
цигара
чаша вино
сладолед
Мо́жно предложи́ть вам ...?
ча́шечку ко́фе
сигаре́ту
рю́мку ви́на
моро́женое
Заповядайте, влезте! Вхо́дите, пожа́луйста!
Седнете, моля! Сади́тесь, пожа́луйста!
Пак заповядайте Прихо́дите к нам ещё.

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)