Българско-руски разговорник/Сбогуване

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Довиждане! Дочуване! До свида́ния!
Довиждане! До встре́чи!
До скоро виждане! До ско́рой встре́чи!
До довечера! До вчера́!
До утре! До за́втра!
Всичко хубаво! Всего́ хоро́шего!
Всичко най-хубаво! Всего́ наилу́чшего!
Бъди щастлив! Бъдете щастливи! Сча́стливо!
Чао! Пока́!
Остани със здраве! Бъди здрав! Будь здоро́в!
На добър път! Лек път! В до́брый путь!
На добър час! В до́брый час!
Приятно пътуване! Добър път и добра стига! Счастли́вого пути́!
Дай, Боже, да се видим! Даст Бог сви́димся!
Да даде Бог да се видим! Дай Бог сви́деться!
Не ни забравяй(те)! Не забыва́й(те)!
Много поздрави на ... Передава́й(те) приве́т ...
Сбогом! Проща́йте!

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)