Българско-руски разговорник/Съгласие

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Да Да
Да, разбира се Да, коне́чно
Непременно Непреме́нно
Добре Хорошо́
Дадено Ла́дно
Съгласен съм Я согла́сен
Непременно Обяза́тельно
С удоволствие С удово́льствием
Може Мо́жно
Хубаво Прекра́сно
Безспорно Несомне́нно
Напълно вярно Соверше́нно ве́рно
Вие сте прав! Вы пра́вы!
Правилно! Правилно!
Разбира се! Коне́чно!
Аз не съм против Я не про́тив
Не възразявам Я не возража́ю
Аз съм „за“! Я «за»!

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)