Българско-руски разговорник/Съжаление

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Жалко! Как жаль!
Много жалко! Како́е огорче́ние!
Какво нещастие! Како́е несча́стье!
Каква неприятност! Кака́я неприя́тность!
Много жалко! О́чень жаль!
Много съжалявам Я о́чень сожале́ю
Много съжаляваме Мы о́чень сожале́ем
Колко жалко! Кака́я жа́лость!
Много съм разстроен! Я о́чень расстро́ен
Жалко, че стана така! Жаль, что так случи́лось!
Много ви съчувствам! О́чен вам сочу́вствую!
Не се вълнувайте Не волну́йтесь
Не преживявайте Не пережива́йте
Нищо не може да се направи Ничего́ не поде́лаешь
Моите (нашите) съболезнования Прими́те мои́ (на́ши) соболе́знования
С какво мога да ви помогна? Чем я могу́ вам помо́чь?

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)