Направо към съдържанието

Гръцка азбука

От Уикикниги

1. Гръцката азбука се състои от 24 букви, от които 18 съгласни и 7 гласни: α, ε, η, ι, ο, υ, ω.
2. Буквата γ се произнася меко, с придихание, като звукът се формира при полуотворено гърло.
3. Буквите δ и θ нямат точно съответствие в българския език. При изговарянето им езикът се поставя над горните зъби, но без да ги докосва. При това положение се опитваме да произнесем д. Звукът, който се чува е δ[д].
Когато при същото положение на говорните органи се опитаме да произнесем т, звукът, който ще се чуе е θ[т].
Звукът δ[д] напомня английското звучно th, а звукът θ[т] - английското беззвучно th.
4. Буквите ξ и ψ са двойни съгласни, които се произнасят съответно [кс] и [пс].
5. Буквата σ се пише в началото и средата, а буквата ς - само в края на думите.

Гръцка азбука
Буква Наименование Произношение
Α α άλφα[алфа] а
Β β βήτα[бета] в
Γ γ γάμα[гама] г
Δ δ δέλτα[делта] д
Ε ε έψιλον[епсилон] е
Ζ ζ ζήτα[зита] з
Η η ήτα[ита] и
Θ θ θήτα[тита] т
Ι ι γιώτα[йота] и
Κ κ κάπα[капа] к
Λ λ λάμδα[ламда] л
Μ μ μι[мю] м
Ν ν νι[ни] н
Ξ ξ ξι[кси] кс
Ο ο όμικρον[омикрон] о
Π π πι[пи] п
Ρ ρ ρο[ро] р
Σ σ,ς σίγμα[сигма] с
Τ τ ταυ[таф] т
Υ υ ύψιλον[ипсилон] и
Φ φ φι[фи] ф
Χ χ χι[хи] х
Ψ ψ ψι[пси] пс
Ω ω ωμέγα[омега] о