Направо към съдържанието

Думи получени от Българската говореща азбука

От Уикикниги

Говореща българска азбука[редактиране]

Борислав Иванов Иванов Статии:

[[1]] - Предговор;

[[2]] - Говореща азбука на прабългарите 1 - тук ще прочетете, какво общо има между българите и славяние; защо българският и руският езици имат толкова много общи думи;

[[3]] - Говореща азбука на прабългарите 2 - в тази статия, авторът е подредил под формата на таблица думи получени от говорещата българска азбука те са около 40 страници.

[[4]] - Приложение на прабългарската говореща азбука при опит за разчитане на прабългарски надписи;

[[5]] - Накъде сочат боговете;

[[6]] -Подредба на буквите в говорещата азбука на прабългарите - В тази статия ще намерите самата азбука, нещо написано за нея, първоначалния ред на буквите в азбуката и прочитане на написаното изречение, което се получава от тях;

БУКВИ[редактиране]

азбука означава думи
1. Ъ - тоз, онзи, е, да
2. Зъ - огън, огнище, пек, топлина
3. Ръ - много, пръст на ръката,тръстика
4. Къ - женско, гънка, поражда, утроба, кълн, до
5. Тъ - мъж, мъжко, баща, прави, носи, допринася
6. Лъ - гръд, майка, извор, род, зърно, семка, дълъг, височина, планина
7. Нъ - уста, ям, отвор, отваря, дава, на - дава, нов
8. А - без, липсва, няма, свършва, спира
9. Дъ - зъб, черупка, бял, плоча, острие, дъвча
10. Гъ - дърво, растение, расте, изправен
11. И - оставя, следа, резултат, външен, хвърля
12. Шъ - ръка, длан, 5 - число
13. О - месо, плът
14. Чъ - нос, образ, лице, режа, част, 1 - число, мирис, стърчи
15. Бъ - голям, по-възрастен, зрял, по-стар, по-, повече
16. Мъ - собствен, има, притежава, мой, негов, прилича
17. У - ухо, звук, чувам, тясно
18. Е - вик, крясък
19. Ю - покрив, покритие, крило, защита
20. Я - смях, смея се
21. Ер - листо, език
22. Ор - камък, скала
23. Аъ - малък, ситен, дребен
24. Йо - очи, течност, вода, 2 - число
25. Ай - небе, най-, най-висш, време
26. ГРъ - земя
27. ТРъ - търка, търкаля, стръмен, въртя
28. КРъ - крак, свивам, въртя
29. БРъ - клон, листа, платно, парцал
30. МРъ - мърдам, мръщя се

РЕЧНИК[редактиране]

Ъ - тоз, онзи, е, да[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Ъ Зъ - тоз огън - тоз огън - аз, ази, мизи
ЪЗъ Мъ - аз притежава собствен - мой собствен - аз съм
ЪЗъ ГРъ - ази земя - земя на ази - Загора, загата
ЪЗъ Къ - аз поражда - поражда ази, народ на азите - сакалиби

Зъ - огън, огнище, пек, топлина[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Зъ АЙ - огън небе - огнено небе, сияние, зайда*/залязвам/ - сияя
Зъ Зъ - огън огън - роднина, огнища, племе, мн. ч. звезди - сестра, зиези, със, звезди
Зъ Нъ - огън уста, дава - огнена уста, слънце - съмва, зной, зънка / светулка/
ЗъНъ И - слънце остава навън - залез - заник
Зъ Ръ - огън много - светъл, жълт - зора,заран, сяра, царевица
ЗъРъ Къ - светлина поражда - видимост, зрение - зъркел, зрение
ЗъРъ Нъ - светлина дава - сутрин - заран
Зъ Къ - топлина поражда - горещина
Зъ ТъРъ АъЧъ - светлина носи малко - намалена светлина - здрач
ЗъРъ МъАъ - жълт метал - злато - сърма
Зъ АъЧъ -огън малка част - сач - сач
Зъ ЛъНъ - огън дом - поселение, селище - селение, село
Зъ МъНъ - огън хляб печен хляб - самун
ЗъРъ МъАНъ - жълт метал - злато - сърма
Зъ ТъА ПъАНъ - изстудено желязо изстудено желязо, стомана - стомана
Зъ ТъА - топлина свършва - студено - студ
Зъ Дъ - печа плоча - тухла зид, стена
ЗъДъ Нъ - зид здание, зидана къща, отваря - здание, стан
ЗъНъ КъЕРъ - слънце шия - блестяща шия, синигер - синигер
ЗъНъ БъЮлъ - слънце було - слънчево було зюмбюл

Ръ - много, пръст на ръката,тръстика[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Ръ Тъ - много мъж, особен - множество, редица - рът, ритла, рота, ред
Ръ БъШъ - много опашка - много опашки, писменост - робош

Къ - женско, гънка, поражда, утроба, кълн, до[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Къ Къ - женско женско - кака - кака
Къ Бъ - жена голям - жена зряла - хубав
Къ Лъ - жена майка - съпруга - кала
Къ Тъ - гънка правя - ръб, ъгъл, лък, удрям - кът, лакът, скат, скатавам, кътник, катеря, скут
КъТъ Нъ - ъгъл уста - ъгъл в устата - кътник
КъТъ Ръ - ъгъл пръст - кутре - кутре
Къ Нъ - гънка уста - свивам, гъна, сгъвам - гъна, книга, гункам, кунка
Къ Ръ - гънка много нагънат, набразден, сгърчен - гърча, кърпа, кър
КъРъ Бръ - нагънат платно - нагънато платно - кърпа
КъРъ Мъ - бразда собствен - набраздявам, ора, карам - ора, карам
КъРъМъ ЧъИ - ора човек - орач - кормчия
Къ У - поражда ухо - кука - кука
КъУ Шъ - кука ръка - плета - кош, кошара, къща, кошер
КъУШъ ЕАъКъ - къща куче - домашно куче - куче
КъУ БъЕр - плета лист - плетен лист, губер, ковьор - губер, ковьор
КъУ Мъ - кука има - закачен, пример - кум
КъУМъ ИРъ - пример следва - кумир - кумир
КъУ Нъ - кука уста - юзда, водя, управлявам - конник, кон, такъми, хуни
КъУНъ ИЗъ - конник огнен блестящ - кан, огнен водач - хан, княз, канас ювиги
КъЮНъ ТъЛъ - кюнец връв - връв в кюнец, свещ - кандило

Тъ - мъж, мъжко, баща, прави, носи, допринася[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Тъ Тъ - баща баща - татко, баща, - татко, тате
Тъ Нъ - баща дава - съпруг, стопанин на дом, господар
ТъНъ ГРъ - съпруг земя стопанин - стопанин на земята, господар на земята - Тангра
Тъ Лъ - мъжко дълъг - змия, въже, връв - дилом, тел, фитил
Тъ Мъ - обособява съдържа - разделя, бройка, точно, преброен - таман, таманя, алтем, читем, ехтем
Тъ Ръ - допринася много - носи, дар, вътре, затварям - тарга, торба, трудна /бременна/, дар, вътре, врата, търбух
ТъРъ Гъ - носи дърво - дървена носилка, тарга - тарга
ТъРъ МъАъКъ - носи трева - търмък - търмък
ТъРъ ОНъ - носи тяло - стол, престол, трон - трон, Търновград /престолен град/
ТъРъ Бъ - носи повече - трупа, /тръба?/ - трупа, /тръба?/
ТъРъ Тъ - вътре прави - действа от вътре, грижа - дерт
ТъРъ ЙО Мъ - затваря очи собствени - спи - дремя
ТъРъ Къ - вътре поражда - дреха, носия - дреха, дрипа, дерт
ТъРъ БъКъ - носи мехур вътрешен - вътрешен мехур, корем - търбух
ТъРъ А - вътрешност без - без вътрешност, дера - дера, дарак, драка

Лъ - гръд, майка, извор, род, зърно, семка, дълъг, височина, планина[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Лъ Лъ - майка майка - друга майка, леля - леля
Лъ Нъ - гръд уста - суча, гладен, лаком, гнездо-дом, стремеж - ламтя, лумва, лоно, ламя, слюнка
Лъ БъЗъ - извор жар, голям огън - вулкан, лава Лабас /игра на думи - Лабас . вулкан лат. . велик кан / - жега
Лъ Шъ - високо ръка - вдигам ръка, бия, лошо ми е, болка шляпам, лош

Нъ - уста, ям, отвор, отваря, дава, на - дава, нов[редактиране]

съчетание от букви - буквите означават в съвр. език
Нъ Нъ - давам давам - давам да сучи, /нене?/ - нанка, /няня, нене, нени ?/
НъНъ Къ - давам да суча женско - /женски гърди ?/ - /ненка?/
Нъ Мъ - дава собствен - на себе си, взима, /на мен? / - отнема, снема,
Нъ Мъ А - дава собствен без - няма - няма
НъМъ ИРъ - вземам диря - намира - намира
Нъ ГъО - дава тяло - дава на тялото, задоволява, удовлетворява, удоволствие -нагон
Нъ Гъо А - задоволява липсва - липсва удовлетворение, тъга, страда, любовна мъка - нега, некъа

А - без, липсва, няма, свършва, спира[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
А Нъ - - без отвор, гладък - без отвор
А РъТъ - без множество - без множество, отсъства
А Зъ - няма огън - пепепел - Пепеляшка,/ ash* - англ. пепел?/
А ЗъНъ - без слънце - сянка, мрак сянка, Асен, навъсен
А РъТъ - без множество - без множеството, отсъства -артък, артисва, канартикин /замества кана, когато той отсъства/
АЙНъ МъИНъ ден отдалечен - отдалечен ден, бъдеще - до амина
АБРъ Щъ - чист искам - желая изчистване, прощавам - прощавам, опрощавам
АЙ Лъ Тъ - небе висок обособен - обособен според височината на небето, година - а лето / година /
Аъ Чъ - малка част - частица, част единица - чупя, отчупвам

Дъ - зъб, черупка, бял, плоча, острие, дъвча[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Гъ - дърво, растение, расте, изправен[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

И - оставя, следа, резултат, външен, хвърля[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Шъ - ръка, длан, 5 - число[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

О - месо, плът[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Чъ - нос, образ, лице, режа, част, 1 - число, мирис, стърчи[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Бъ - голям, по-възрастен, зрял, по-стар, по-, повече[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Бъ Тъ - по-голям мъж - бате - бате, /Бъта баня - момкова баня?/
Бъ Щъ - искам повече - искам повече, обичам - баща, обичам
БРъ ЗъРъ - платно светло - стъкло, прозорец - прозорец
Бъ Зъ - по-голям огън - палеж, жар, пожар - игра на бъз, /запалка /
БъШъ Эъ - опашка огън - пушек - пушек
БъШъ КъИРъ - опашка следвам - следвам опашка, знаме - пешкир
БъОр ИЗъ - крепост блести - огнена крепост - Борис
Бъ МъИРъ - по-голям син - по-горям син - Памир
БъЗъ МъИРъ - огън син - огнен син - Безмер
БъБъ Зъ - стар огън - въглен - Бобошево
Бъ ИЛъ - голямо изобилие - богатство, богат, зрял, благороден - пиле жупан, боляр, Биляр, Плиска, плод
Бъ МъИНъ - по-стар отдалечен - помен, спомен - помен, спомен
Бъ Къ - голяма гънка - мехур, ври, бака, издут, къдра - бака, вакъл, бъклица, букла, бака
БъКъ Лъ - ври извор - врящ извор, пъкъл, котел - пъкъл, Вокил, вакъл /черен/
Бъ ЛъШъ - по-лошо, плаша - плаша
Бъ Шъ - голяма ръка - опашка - опашка
БъГъо ТъРъ - велможа вътрешен - вътрешен боляр - ботатур
Бъ Лъ - голяма планина висок - планина, голям-велик - Балкан, планина, велик
БъЛъ ГРъ - планина земя - планинска земя, голяма велика земя - България
БъЛъ КъНъ - планина гънка - планина гънка - Балкан

Мъ - собствен, има, притежава, мой, негов, прилича[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Е - вик, крясък[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Ю - покрив, покритие, крило, защита[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език
Ю Лъ - покритие висок отгоре - покрив - аул, улама, улук
ЮЛъ Йо - покритие вода - улей - улей, улук
Ю Къ - покритие гънка - гръб, отзад - яка, як, яхам, яке
Юкъ БъИлъ - гръб боил - охраняващ гърба; боил по охраната - юк боил
Ю Ръ Тъ - покрив много мъж - юрта?; съвещателна зала? юрта?

Я - смях, смея се[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Ер - листо, език[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Ор - камък, скала[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Аъ - малък, ситен, дребен[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Йо - очи, течност, вода, 2 - число[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

Ай - небе, най-, най-висш, време[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

ГРъ - земя[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

ТРъ - търка, търкаля, стръмен, въртя[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език

КРъ - крак, свивам, въртя[редактиране]

съчетание от букви буквите означават в съвр. език