Падежни окончания в старобългарски

От Уикикниги

Към съдържанието на Справочник по старобългарски език

Глаголица[редактиране]

Склонение Именно Местоименно Смесено
Съществителни Прилагателни
Род мъжки род среден род ж.р./м.р. женски род м.р. ж.р. ср.р. мъжки род женски род среден род мъжки род женски род лични местоим. мъжки род среден род женски род мъжки род среден род женски род
Основа -o-осн. -jo-осн. -ŭ-осн. -ĭ-осн. -n-основи -o-осн. -jo-осн. -n-/-nt-осн. -s-основи -a-осн. -ī-/-ja-осн. -ĭ-осн. -ū-основи -r-основи -jo-осн. -ja-осн. -jo-осн.
ед.ч. Им.п. ⰟⰉ Ⰻ,’Ⱑ ⰟⰉ   Ⰻ,’Ⱑ  
Род.п. ’Ⱑ ⰅⰐⰅ ’Ⱑ ⰅⰐⰅ/ⰧⰕⰅ ⰅⰔⰅ ⰟⰉ ⰟⰂⰅ ⰅⰓⰅ ⰅⰃⰑ ⰅⰧ ⰅⰃⰑ ⰑⰃⰑ ⰑⰧ ⰀⰅⰃⰑ ⰟⰉⰧ ’ⰡⰅⰃⰑ ⰧⰧ
Дат.п. ⰑⰂⰋ ⰅⰐⰋ +Ⰻ +Ⰻ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ ⰅⰏⰖ ⰅⰊ ⰅⰏⰖ ⰑⰏⰖ ⰑⰊ ⰖⰅⰏⰖ ⰡⰊ ⰣⰅⰏⰖ ⰊⰊ
Вин.п. ⰅⰐⰠ ⰟⰂⰠ ⰅⰓⰠ     ⰩⰩ
Зв.п. ⰟⰉ ⰟⰉ  
Тв.п. ⰑⰏⰠ ⰅⰏⰠ ⰟⰏⰠ ⰠⰏⰠ ⰅⰐⰠⰏⰠ ⰑⰏⰠ ⰅⰏⰠ +ⰠⰏⰠ +ⰠⰏⰠ ⰑⰩ ⰅⰩ ⰠⰩ +ⰠⰩ +ⰠⰩ ⰅⰏⰠ ⰅⰩ ⰅⰏⰠ ⰋⰏⰠ ⰅⰩ ⰋⰏⰠ ⰡⰏⰠ ⰑⰩ ⰑⰩ ⰟⰉⰏⰠ ⰑⰩ ⰊⰊⰏⰠ ⰅⰩ
М.п. ⰅⰐⰅ +Ⰵ +Ⰵ ⰟⰂⰅ ⰅⰓⰅ ⰅⰏⰠ ⰅⰊ ⰅⰏⰠ ⰑⰏⰠ ⰑⰊ ⰡⰅⰏⰠ ⰡⰊ ⰊⰅⰏⰠ ⰊⰊ
дв.ч. Им.п. ’Ⱑ ⰟⰉ ⰅⰐⰋ +Ⱑ +Ⱑ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ   ⰀⰡ ⰡⰊ ⰡⰊ ’ⰡⰡ ⰋⰊ
Род.п. ⰑⰂⰖ ⰠⰣ ⰅⰐⰖ +Ⱆ +Ⱆ ⰠⰣ ⰟⰂⰖ ⰅⰓⰖ ⰅⰣ ⰑⰣ ⰀⰣ ⰖⰣ ⰣⰣ
Дат.п. ⰑⰏⰀ ⰅⰏⰀ ⰟⰏⰀ ⰠⰏⰀ ⰅⰐⰠⰏⰀ ⰑⰏⰀ ⰅⰏⰀ +ⰠⰏⰀ +ⰠⰏⰀ ⰀⰏⰀ ’ⰡⰏⰀ ⰠⰏⰀ +ⰀⰏⰀ +ⰠⰏⰀ ⰅⰏⰀ ⰀⰏⰀ ⰅⰏⰀ ⰋⰏⰀ ⰡⰏⰀ ⰀⰏⰀ ⰟⰉⰏⰀ ⰋⰊⰏⰀ
Вин.п. ’Ⱑ ⰟⰉ ⰅⰐⰋ +Ⱑ +Ⱑ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ ⰀⰡ ⰡⰊ ⰡⰊ ’ⰡⰡ ⰋⰊ
Зв.п. ’Ⱑ ⰟⰉ ⰅⰐⰋ +Ⱑ +Ⱑ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ  
Тв.п. ⰑⰏⰀ ⰅⰏⰀ ⰟⰏⰀ ⰠⰏⰀ ⰅⰐⰠⰏⰀ ⰑⰏⰀ ⰅⰏⰀ +ⰠⰏⰀ +ⰠⰏⰀ ⰀⰏⰀ ’ⰡⰏⰀ ⰠⰏⰀ +ⰀⰏⰀ +ⰠⰏⰀ ⰅⰏⰀ ⰀⰏⰀ ⰅⰏⰀ ⰋⰏⰀ ⰡⰏⰀ ⰀⰏⰀ ⰟⰉⰏⰀ ⰋⰊⰏⰀ
М.п. ⰑⰂⰖ ⰠⰣ ⰅⰐⰖ +Ⱆ +Ⱆ ⰠⰣ ⰟⰂⰖ ⰅⰓⰖ ⰅⰣ ⰑⰣ ⰀⰣ ⰖⰣ ⰣⰣ
мн.ч. Им.п. ’Ⰻ ⰑⰂⰅ ⰠⰅ ⰅⰐⰅ ’Ⱑ +Ⰰ +Ⰰ ⰟⰉ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ ⰟⰉ ⰟⰉ   ⰋⰊ ⰀⰡ ⰟⰉⰧ ⰋⰊ ’ⰡⰡ ⰧⰧ
Род.п. ⰑⰂⰟ ⰠⰊ ⰅⰐⰅ +Ⱏ +Ⱏ ⰠⰊ ⰟⰂⰟ ⰅⰓⰟ ⰋⰘⰟ ⰡⰘⰟ ⰀⰔⰟ ⰟⰉⰘⰟ ⰋⰊⰘⰟ
Дат.п. ⰑⰏⰟ ⰅⰏⰟ ⰟⰏⰟ ⰠⰏⰟ ⰅⰐⰠⰏⰟ ⰑⰏⰟ ⰅⰏⰟ +ⰠⰏⰟ +ⰠⰏⰟ ⰀⰏⰟ ’ⰡⰏⰟ ⰠⰏⰟ +ⰀⰏⰟ +ⰠⰏⰟ ⰅⰏⰟ ⰀⰏⰟ ⰅⰏⰟ ⰋⰏⰟ ⰡⰏⰟ ⰀⰏⰟ ⰟⰉⰏⰟ ⰋⰊⰏⰟ
Вин.п. ⰟⰉ ’Ⱗ ⰟⰉ ⰅⰐⰋ ’Ⱑ +Ⰰ +Ⰰ ⰟⰉ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ ’Ⱑ ⰟⰉ ⰀⰔⰟ ⰟⰉⰧ ⰀⰡ ⰟⰉⰧ ⰧⰧ ’ⰡⰡ ⰧⰧ
Зв.п. ’Ⰻ ⰑⰂⰅ ⰠⰅ ⰅⰐⰅ ’Ⱑ +Ⰰ +Ⰰ ⰟⰉ ⰟⰂⰋ ⰅⰓⰋ  
Тв.п. ⰟⰉ ⰟⰏⰋ ⰠⰏⰋ ⰅⰐⰠⰏⰋ ⰟⰉ +ⰟⰉ +ⰟⰉ ⰀⰏⰋ ’ⰡⰏⰋ ⰠⰏⰋ +ⰀⰏⰋ +ⰠⰏⰋ ⰀⰏⰋ ⰋⰏⰋ ⰡⰏⰋ ⰀⰏⰋ ⰟⰉⰏⰋ ⰋⰊⰏⰋ
М.п. ⰡⰘⰟ ⰋⰘⰟ ⰟⰘⰟ ⰠⰘⰟ ⰅⰐⰟⰘⰟ ⰡⰘⰟ ⰋⰘⰟ +ⰠⰘⰟ +ⰠⰘⰟ ⰀⰘⰟ ’ⰡⰘⰟ ⰠⰘⰟ +ⰀⰘⰟ +ⰠⰘⰟ ⰋⰘⰟ ⰀⰘⰟ ⰋⰘⰟ ⰋⰘⰟ ⰡⰘⰟ ⰀⰔⰟ ⰟⰉⰘⰟ ⰋⰊⰘⰟ

Кирилица[редактиране]

Склонение Именно Местоименно Смесено
Съществителни Прилагателни
Род мъжки род среден род ж.р./м.р. женски род м.р. ж.р. ср.р. мъжки род женски род среден род мъжки род женски род лични местоим. мъжки род среден род женски род мъжки род среден род женски род
Основа -o-осн. -jo-осн. -ŭ-осн. -ĭ-осн. -n-основи -o-осн. -jo-осн. -n-/-nt-осн. -s-основи -a-осн. -ī-/-ja-осн. -ĭ-осн. -ū-основи -r-основи -jo-осн. -ja-осн. -jo-осн.
ед.ч. Им.п. Ъ Ь Ъ Ь ЪI О Е Ѧ О А И,’Ѣ Ь ЪI И   Ь И,’Ѣ Е Ъ А  
Род.п. А ’Ѣ У И ЕНЕ А ’Ѣ ЕНЕ/ѦТЕ ЕСЕ ЪI Ѩ И ЪВЕ ЕРЕ А Ѧ А ЕГО ЕѨ ЕГО ОГО ОѨ Е АЕГО ЪIѨ ’ѢЕГО ѨѨ
Дат.п. У Ю ОВИ И ЕНИ У Ю Ѣ И И ЪВИ ЕРИ У И У ЕМУ ИЕ ЕМУ ОМУ ОИ Ѣ УЕМУ ѢИ ЮЕМУ ИИ
Вин.п. Ъ Ь Ъ Ь ЕНЬ О Е Ѧ О Ѧ Ѭ Ь ЪВЬ ЕРЬ Ъ Ѫ   И Ѭ Е Ъ Ѫ Е   ѬѬ
Зв.п. Е Ю У И ЪI О Е Ѧ О О Е И ЪI И  
Тв.п. ОМЬ ЕМЬ ЪМЬ ЬМЬ ЕНЬМЬ ОМЬ ЕМЬ +ЬМЬ +ЬМЬ ОѬ ЕѬ ЬѬ +ЬѬ +ЬѬ ЕМЬ ЕѬ ЕМЬ ИМЬ ЕѬ ИМЬ ѢМЬ ОѬ ОѬ ЫМЬ ОѬ ИИМЬ ЕѬ
М.п. Ѣ И У И ЕНЕ Ѣ И Ѣ И И ЪВЕ ЕРЕ И И И ЕМЬ ЕИ ЕМЬ ОМЬ ОИ Ѣ ѢЕМЬ ѢИ ИЕМЬ ИИ
дв.ч. Им.п. А ’Ѣ ЪI И ЕНИ Ѣ И Ѣ И И ЪВИ ЕРИ А И И Ѣ И И А Ѣ   АѢ ѢИ ѢИ ’ѢѢ ИИ
Род.п. У Ю ОВУ ЬЮ ЕНУ У Ю У Ю ЬЮ ЪВУ ЕРУ У У У ЕЮ ОЮ АЮ УЮ ЮЮ
Дат.п. ОМА ЕМА ЪМА ЬМА ЕНЬМА ОМА ЕМА +ЬМА +ЬМА АМА ’ѢМА ЬМА +АМА +ЬМА ЕМА АМА ЕМА ИМА ѢМА АМА ЫМА ИИМА
Вин.п. А ’Ѣ ЪI И ЕНИ Ѣ И Ѣ И И ЪВИ ЕРИ А И И Ѣ И И А Ѣ А АѢ ѢИ ѢИ ’ѢѢ ИИ
Зв.п. А ’Ѣ ЪI И ЕНИ Ѣ И Ѣ И И ЪВИ ЕРИ  
Тв.п. ОМА ЕМА ЪМА ЬМА ЕНЬМА ОМА ЕМА +ЬМА +ЬМА АМА ’ѢМА ЬМА +АМА +ЬМА ЕМА АМА ЕМА ИМА ѢМА АМА ЫМА ИИМА
М.п. У Ю ОВУ ЬЮ ЕНУ У Ю У Ю ЬЮ ЪВУ ЕРУ У У У ЕЮ ОЮ АЮ УЮ ЮЮ
мн.ч. Им.п. И ’И ОВЕ ЬЕ ЕНЕ А ’Ѣ ЪI Ѩ И ЪВИ ЕРИ Е Ѧ А И ЪI А И ЪЙ   ИИ АѢ ЪЙѨ ИИ ’ѢѢ ѨѨ
Род.п. Ъ Ь ОВЪ ЬИ ЕНЕ Ъ Ь Ъ И ЬИ ЪВЪ ЕРЪ Ь Ь Ь ИХЪ ѢХЪ АСЪ ЫХЪ ИИХЪ
Дат.п. ОМЪ ЕМЪ ЪМЪ ЬМЪ ЕНЬМЪ ОМЪ ЕМЪ +ЬМЪ +ЬМЪ АМЪ ’ѢМЪ ЬМЪ +АМЪ +ЬМЪ ЕМЪ АМЪ ЕМЪ ИМЪ ѢМЪ АМЪ ЫМЪ ИИМЪ
Вин.п. ЪI ’Ѧ ЪI И ЕНИ А ’Ѣ ЪI Ѩ И ЪВИ ЕРИ Ѧ Ѧ А Ѩ Ѩ ’Ѣ И ЪI АСЪ ЪIѨ АѢ ЪIѨ ѨѨ ’ѢѢ ѨѨ
Зв.п. И ’И ОВЕ ЬЕ ЕНЕ А ’Ѣ ЪI Ѩ И ЪВИ ЕРИ  
Тв.п. ЪI И ЪМИ ЬМИ ЕНЬМИ ЪI И +ЪI +ЪI АМИ ’ѢМИ ЬМИ +АМИ +ЬМИ И АМИ И ИМИ ѢМИ АМИ ЫМИ ИИМИ
М.п. ѢХЪ ИХЪ ЪХЪ ЬХЪ ЕНЪХЪ ѢХЪ ИХЪ +ЬХЪ +ЬХЪ АХЪ ’ѢХЪ ЬХЪ +АХЪ +ЬХЪ ИХЪ АХЪ ИХЪ ИХЪ ѢХЪ АСЪ ЫХЪ ИИХЪ