Направо към съдържанието

Предренесанс

От Уикикниги
  • Обща характеристика на епохата и на явлението "предренесанс".
  • Особености на светоусета, стилове в периода на 12-15 век.
  • Особености на предренесансовата култура.
  • Жанрове.
  • Основни представители в Италия, Франция, Англия.
  • Данте, Чосър, Франсоа Вийон.

Обща характеристика[редактиране]

Периода на Предренесанса можем да обозначим като самото начало на Ренесанса; времето между средните векове и Ренесанса. В английската традиция, за разлика от при нас, е прието да се дели Ренесанса на същински и Ренесанс на 12 век, който се смята за период от Високите средни векове.

При Предренесанса ренесансовите идеи все още са в своя зародиш.

Например в живопистта се забелязва задълбочаване на пространстеността, за триизмерност за разлика от Византийския стил преобладаващ през Средните векове.


Външни линкове[редактиране]

  1. Джото, Предренесанс в живопистта, английски (Giotto di Bondone, италиански художник)