Направо към съдържанието

Строителна статика: Дефиниции и конвенции

От Уикикниги

I.Предмет - изследване на строителните конструкции

II.Задачи:

 а)намиране на разрезните усилия - Mf,Qf и Nf
 б)намиране на преместванията - Δi=?
    -класификацират се като: - СОС и СНС
                 - пълностенни;прътови;смесени
    -натоварвания - концентрирани товари (F и М),разпределени товари (q)
    -теоретични схеми - изчертава се само оста на гредата