Строителна статика: Деформационен метод

От Уикикниги

ДЕФОРМАЦИОНЕН МЕТОД[редактиране]

/метод на еластичните премествания/ за решаване на СНС

А-за решаване на F

B-за решаване на t

C-за решаване от преместване на опорите C

I.Същност - при този метод основни неизвестни са Zi са еластични премествания на възлите на рамката.След като се намерят тези неизвестни премествания (завъртания),се определят диаграмите на разрезните усилия.При прилагане на метода се изхожда от следните предпоставки:

1.пренебрегва се влиянието на N и Q като незначителни, при намиране на неизвестни премествания Zi . Отчита се само влиянието на M - усилията;

2.пренебрегва се скъсяването на разстоянието между всеки прав прът, което се явява след огъване,т.е. хордата е равна на дължината правия прът. --85.187.158.134 14:21, 11 декември 2006 (UTC)