Трета част - Завръщане

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

1. Следва насочване на ума към вглъбяване в една реална цел.

2. Вглъбяването е обгръщането на целта от непрекъснатият поток на ума.

3. Осъзнаването става, когато ума отразява само значението й.

4. Осъзнаването се постига чрез трите върху една цел.

5. Чрез съзнателното овладяване се постигат основните умения.

6. Преходът от една степен в друга е плавен и не изисква никакво външно действие.

7. Тези три стъпки се различават от предишните пет по това, че са ръководени отвътре от нас.

8. Но даже и те са външни в сравнение с безпричинното осъзнаване.

9. Прекратяването на безпорядъчното съществуване на ума и овладяването му, довежда и до овладяване на възможностите му.

10. Чисто съществуване се постига, когато бъдат заличени впечатленията.

11. Осъзнаването разрушава разнопосочноста ни, а също и еднопосочноста.

12. И по този начин ще можем да постигнем единство, обединяващо минало и бъдеще във вечно сега.

13. В този процес ще можем да разбираме видоизмененията на грубата форма, свойствата, активността, предназначението и полезноста на всички елементи.

14. Видоизмененията се основават на комбинацията между качествата, които биват в изчерпваща, изразена или загатната определеност.

15. Различната последователност на видоизмененията е причината за многообразието в света.

16. Съзнателното овладяване на трите рода видоизменения носи познание за миналото и бъдещето.

17. Съзнателното овладяване на звука, обекта и значението, които погрешно се смесват, носи познание за звуците, издавани от всички същества.

18. Съзнателното овладяване на впечатленията носи познание за преражданията.

19. Чрез самяма върху признаците на тялото, се придобива познание за състоянието.

20. Но не познание за съдържанието, тъй като то не е било цел на съзнателното овладяване.

21. Върху формата на тялото, при отстраняване способността да бъде възприемаемо чрез прекратяване на връзката между очите и светлината, се придобива невидимост.

22. Резултатите от действията се явяват като два вида: активни и спящи. Съзнателното овладяване на тях и знаменията се придобива познание за тяхната реализация и раздялата с тялото.

23. Върху дружелюбието - усилването му.

24. Върху силата се придобива силата на слона и други сили.

25. Върху активността се придобива познание за малкото, скритото и загатнатото.

26. Върху слънцето - познание за вселената.

27. Върху луната - познание за звездите и галактиките.

28. Върху полярната звезда - познание за движението им.

29. Върху пъпа - познание за строежа на тялото.

30. Върху ямката на гърлото - освобождение от глад и жажда.

31. Върху курманади, която се намира под гърдите се постига неподвижност.

32. Върху светлината в главата - знание за силите.

33. Върху основното съществуване се постига всеведение.

34. Върху сърцето - познание за устройството на организма.

35. Опитът е нужен за този, който не може да различава стабилността и духът.Съзнателното овладяване на различието им носи познание за духът.

36. От това ще последва преобразяване на сетивата, присъщи на основното съществуване.

37. Те могат да се явят като препятствие за осъзнаването, но съставляват съвършените сили на човек, насочен към външния свят.

38. Чрез освобождаване от връзката и знание за входа и процеса на влизане, може да се влезе в друго тяло.

39. Върху средството за летене се придобива способността да се ходи по вода, блато, тръни и др.

40. Върху съзнателното средство - тялото се изпълва със светлина.

41. Върху отношението между слуха и пространството се придобива безграничен слух.

42. Върху отношението между тялото и пространството и размишление върху лекотата на памучното влакно се придобива способността за придвижване в пространството.

43. Чрез съзнателното овладяване на реалните видоизменения на организма се постига пълно телесно съвършенство, разрушаващо препятствията на просветлението.

44. Чрез съзнателното овладяване на петте основни елемента в техните състояния: грубо, загатнато, всепроникващо и приносящо полза, се постига господство над тях.

45. Вследствие на това се придобива способността да се променя тялото до всякакви размери, телесно съвършенство и неразрушимост на телесните свойства.

46. Съвършеното тяло съставлява: красота, приятност, сила и твърдостта на елмаз.

47. Чрез овладяване смисълът на формата, възприятието, самоосъзнаването, проницателността и полезността на чувствените органи се постига власт над тях.

48. Вследствие на това се придобива бързина в действията, независимост от чувствените органи и господство над основната причината.

49. Съзнателното овладяване на различието между стабилността и духа ще ни донесе всемогъщество и всеведение.

50. Ако останем безпристрасни към тези постижения, и когато сме разрушили семената на всякакво увличане, се постига независимост.

51. Ще трябва да внимаваме да не се увличаме от съблазнителността да общуваме с непознати същества, за да не възникне в нас гордост и самодоволство, тъй като възможността за нежелателни контакти и отклонения е още в сила.

52. От съзнателното овладяване на момента и неговата последователност се придобива способността за различаване.

53. Различаването дава възможност да се разпознават две еднакви неща, когато между тях няма различия по род, признаци и положение.

54. Постигнатата способност е всеобхватна, всевременна и мигновена.

55. Когато чистотата на стабилноста (съзнателността) стане равна на чистотата на духа, ще постигнем абсолютна свобода.

  • Тази страница представя само третата от четирите части на "Теория на свободата", за да прочетете и останалите последвайте връзката.
  • Текста се променя постоянно с цел той да стане по-ясен, а промените се качват периодично на http://www.teoria1.com, където можете да изразите мнението си или коментирате точките.