Направо към съдържанието

Уикиджуниър Слънчева система/Земя

От Уикикниги
Слънчевата система

Въведение
Слънчевата система
Слънцето
Меркури
Венера
Земя
Луна
Марс
Астероиден пояс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
Комети
Пояс на Кайпер
Облак на Оорт
Глосар

Анимация на въртенето на земята

Земята е едно от 9-те планети в Слънчевата система. Засега тя е единствената планета на която са открили вода и живеят живи същества. Тя се върти по мислена ос, която е под наклон. Прави пълна обиколка около оста си 24 часа или едно денонощие. Планетата също се върти и около Слънцето (причината за смяната на годишните сезони), но не я прави за 24 часа, а за 365 дни и 6 часа или една година. Тя не се върти този път по мислена ос, а по т.нар. Земна орбита (или само орбита). Средната ѝ орбитална скорост е 29,783 км/секунда, максималната ѝ скорост е 30,287 км/сек, а минималната е 29,291 км/сек. Нейният естествен спътник е един − Луната. Всички останали, които обикалят са изкуствени т.е. създадени от човека за различни цели. Например:предаване на телевизия и радио,прогнозиране и много други неща. Тя се разделя на две чрез Екватора. Той се бележи с 0градуса. Екватора разделя Земята на Северно и Южно полукълбо. Екваториалния диаметър на Земята е 12 756,270 км, а Екваториалната обиколка 40 075,004 км.

Диаграма на земята

Земята е изградена от вътрешни и външни обвивки. Вътрешните са ядро, мантия и земна кора. Ядрото се намира в центъра на земята. То е много горещо и се поделя на вътрешно и външно. Вътрешното ядро е много твърдо, а външното по-крехко.Мантията е след ядрото т.е. тя го обгръща. Тя се състои предимно от желязо и магнезий. Земната кора (или кората) обгръща всички останали вътрешни обвивки. Дебелината ѝ е от 6 до 80км. Най-тънката кора е океанската(при океаните). Континенталната (при континентите) е по-дебела и по- лека. Външните земни обвивки са биосферата, атмосфера и хидросфера. Биосферата се състои от живите организми на Земята: хора, животни, растения. Тя е започнала да съществува преди 3,5 милиарда години. Биосферата е разделена на биоми, съставени от сродни растения и животни. Атмосферата се състои от въздуха, който е на Земята, съставен от 78% азот, 21% кислород, 1% аргон и примеси на други газове. Хидросферата се състои от океаните, моретата и реките по Земята, т.е. от водата. Земята е покрита с 71% вода (97,5 от водата е солена, а 2,5% − сладководна). Около 67,8% от прясната вода се намира в ледовете на ледниците. Земята е фотографирана за първи път през 1959 година от Експлорър 6. През 1961 година Юри Гагарин е първият човек,който наблюдава Земята от Космоса.Повърхността на Земята е 510,073 милиона км2. Само 29,2% (148,94 милиона км2) е суша. Най-ниска точка на повърхността е Мъртво море − 392 м. Най-голяма дълбочина е Марианската падина в Тихия океан − 11 022 м. Най-високата точка е Еверест 8 848 м. Земята се разделя на седем вида биологични и климатични пояси. По-общо земният климат са характерни две обширни полярни зони, разделени от две сравнително тесни умерени зони, две тропични зони и една широка екваториална зона. Валежите варират в широки граници от няколко метра до по-малко от милиметър годишно. Всички промени на времето стават в първите 10 км от атмосферата. Около една десета от Земята винаги е покрита с лед, а около една пета от сушата е пустиня.Земната кора съдържа голямо количество залежи на изкопаеми горива като въглища и нефт, природен газ и метан. Човечеството използва тези ресурси за производство на енергия и като суровина за разнообразни химични продукти. Земната биосфера произвежда много биологични продукти като храна, дърва, лекарствени средства, кислород, а също така рециклира много органични отпадъци .Някои от природните ресурси като изкопаемите горива не могат да бъдат възстановени бързо по естествен път и поради това се наричат невъзобновяеми. Експлоатацията на невъзобновяемите ресурси от човешката цивилизация е плод на ожесточени дискусии между природозащитници и технократи.

Използване на земята в проценти
Годна за култивация земя 13.13%
Постоянни насаждения 4.71%
Пасища 26%
Гори 32%
Населени места 1.5%
Други 30%

Обширни площи на Земята са подложени на природни бедствия като тропически циклони и антициклони, урагани (в Атлантическия океан) или тайфуни (в Тихия и Индийския океан. Много населени места са също подложени на опасности от земетресения, свлачища, вулканични изригвания, торнадота, пропадания на земна маса, наводнения или засушавания.

Много области и територии са обект на замърсяване на въздуха и водата от антропогенната дейност на човека, киселинни дъждове, загуба на естествената растителност (в резултат от занемаряване на земята, застрояване и урбанизиране), намаляване на видовото разнообразие, ерозия и изчерване на почвите.

Хората са причината и за глобалното затопляне, вседствие на емисиите въглероден диоксид. Това води до промени, като топенето на ледниците и снежните покривки, екстремално повишение на температурите, чувствителни промени в състоянието на водите и глобално повишение на нивото на водата.Населението на Земята за юли 2007 г. се изчислява на 6 671 226 000 души. Специалисти преценяват, че населението на планетата ще достигне 7 млрд. през 2013 и 9,2 млрд. през 2050 година. По-голяма част от населението ще се увеличи в развиващите се държави.

Гъстотата в различните региони по света варира, но голяма част е концентрирана в Азия. През 2020 се очаква 60% от хората да живеят в градовете. Изчислено е че само 1/8 от територията на Земята е подходяща за живот, 3/4 е заета от световния океан, а половината от сушата е пустиня или друг вид суша, която не е подходяща за живеене.

Най-северното селище в света е Алерт, остров Елсмер в Канада, а най-южното — базата Амундсен-Скот на Южния полюс.

Към 7 февруари 2008 г. само 470 души за излизали извън земната атмосфера, от които дванадесет са стъпили на Луната. В момента Международната космическа станция е единствената конструкция, която приютява хора в космоса. Екипажът на станцията се сменя на всеки шест месеца.

Възрастова структура на населението на Земята:

 • 0-14 години: 1 819 000 000 (29,9%)
  • мъже: 932 800 000 (15,4%)
  • жени: 886 000 000 (14,6%)
 • 15-64 години: 3 841 000 000 (63,2%)
  • мъже: 1 942 000 000 (32,0%)
  • жени: 1 898 000 000 (31,2%)
 • 65 и повече години: 419 100 000 (6,9%)
  • мъже: 184 100 000 (3,0%)
  • жени: 235 000 000 (3,9%) (по данни от 2000 г.)

Естествен прираст на населението: 1,14% (по данни от 2004 г.); 73 милиона на година (200 000 на ден); 1 на 32 000 на ден

Раждаемост: 22 раждания/1000 души (по данни от 2000 г.); 140 милиона на година; 1 на 17 000 на ден

Смъртност: 9 умирания/1000 души (по данни от 2000 г.); 60 милиона на година; 1 на 41 000 на ден

Съотношение между половете:

 • при раждане: 1,05 мъже/жени
 • под 15 години: 1,05 мъже/жени
 • 15-64 години: 1,02 мъже/жени
 • 65 и повече години: 0,78 мъже/жени
 • Общо за населението: 1,01 мъже/жени (по данни от 2000 г.)

Детска смъртност: 54 умирания/1000 живораждания (по данни от 2000 г.)

Средна продължителност на живота:

 • общо за населението: 64 години
 • мъже: 62 години
 • жени: 65 години (по данни от 2000 г.)