Уикиджуниър Слънчева система/Земя

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

ЗЕМЯ[редактиране]

Земята е едно от 9-те планети в Слънчевата система.Засега тя е единствената планета на която са открили вода и живеят живи същества(хората).Тя се върти по мислена ос,която е под накло.Прави пълна обиколко около оста си 24 часа или едо денонощие.Планетата също се върти и около Слънцето(причината за смяната на годишните сезони),но не я прави за 24 часа,а за 365 дни и 6 часа или една година.Тя не се върти този път по мислена ос,а по т.нар.Земна орбита(или само орбита).Средната й орбитална скорост е 29,783 km/s,максималната й скорост е 30,287 km/s,а минималната е 29,291 km/s.Нейният естествен спътник е един-Луната.Всички останали,които обикалят са изкуствени т.е. създадени от човека за различни цели.Например:предаване на телевизия и радио,прогнозиране и много други неща.Тя се разделя на две чрез Екватора.Той се бележи с 0градуса.Екватора разделя Земята на Севрно и Южно полу кълбо.Екваториалния диаметър на Земята е 12 756,270 km, а Екваториалната обиколка 40 075,004 km.Земята е изградена от вътрешни и външни обвивки.Вътрешните са:ядро,мантия и земна кора.Ядрото се намира в центъра на земята.То емного горещо и се поделя на вътрешно и външно.Вътрешното ядро е много твърдо,а външното по-крехко.Мантията е след ядрото т.е. тя го обгръща.Тя се състои предимно от желязо и магнезий.Земната кора(или кората)обгръща всички останали вътрешни обвивки.Дебелината й е от 6 до 80км.Най-тънката кора е океанската(при океаните).Континенталната(при континентите)е по-дебела и по- лека.Външните земни обвивки са:биосферата,атмосфера и хидросфера.Биосферата се състои от живите организми на Земята:хора,животни,ратения.Тя е започнала да съществува преди 3,5 милиарда години. Биосферата е разделена на биоми,съставени от сродни растения и животни.Атмосферата се състои от въздуха,който е на Земята,съставен от 78%азот,21%кислород,1%аргон и примеси на други газове. Хидросферата се състои от океаните,моретата и реките по Земята,т.е. от водата.Земята е покрита с 71% вода(97,5 от водата е солена,а 2,5%-сладководна).Около 67,8%от прясната вода се намира в ледовете на ледниците.Земята е фотографирана за първи път през 1959 година от Експлорър 6.През 1961 година Юри Гагарин е първият човек,който наблюдава Земята от Космоса.Повърхността на Земята е 510,073 милиона km2.Само 29,2% (148,94 милиона km2) е суша.Най-ниска точка на повърхността: Мъртво море − 392 m.Най-голяма дълбочина: Марианска падина в Тихия океан −11 022 m. Най-висока точка: Еверест 8 848 m.Земята се разделя на седем вида биологични и климатични пояси. По-общо земният климат са характерни две обширни полярни зони, разделени от две сравнително тесни умерени зони, две тропични зони и една широка екваториална зона. Валежите варират в широки граници — от няколко метра до по-малко от милиметър годишно. Всички промени на времето стават в първите 10 км. от атмосферата. Около една десета от Земята винаги е покрита с лед, а около една пета от сушата е пустиня.Земната кора съдържа голямо количество залежи на изкопаеми горива като въглища и нефт, природен газ и метан. Човечеството използва тези ресурси за производство на енергия и като суровина за разнообразни химични продукти.Земната биосфера произвежда много биологични продукти като храна, дърва, лекарствени средства, кислород, а също така рециклира много органични отпадъци.Някои от природните ресурси като изкопаемите горива не могат да бъдат възстановени бързо по естествен път и поради това се наричат невъзобновяеми. Експлоатацията на невъзобновяемите ресурси от човешката цивилизация е плод на ожесточени дискусии между природозащитници и технократи.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА В ПРОЦЕНТИ
Годна за култивация земя: 13.13%
Постоянни насаждения: 4.71%
Пасища: 26%
Гори: 32%
Населени места: 1.5%
Други: 30%

Обширни площи на Земята са подложени на природни бедствия като тропически циклони и антициклони, урагани (в Атлантическия океан) или тайфуни (в Тихия и Индийския океан. Много населени места са също подложени на опасности от земетресения, свлачища, вулканични изригвания, торнадота, пропадания на земна маса, наводнения или засушавания.

Много области и територии са обект на замърсяване на въздуха и водата от антропогенната дейност на човека, киселинни дъждове, загуба на естествената растителност (в резултат от занемаряване на земята, застрояване и урбанизиране), намаляване на видовото разнообразие, ерозия и изчерване на почвите.

Хората са причината и за глобалното затопляне, вседствие на емисиите въглероден диоксид. Това води до промени, като топенето на ледниците и снежните покривки, екстремално повишение на температурите, чувствителни промени в състоянието на водите и глобално повишение на нивото на водата.Населението на Земята за юли 2007 г. се изчислява на 6 671 226 000 души.[23] Специалисти преценяват, че населението на планетата ще достигне 7 млрд. през 2013 и 9,2 млрд. през 2050 година.[24] По-голяма част от населението ще се увеличи в развиващите се държави.

Гъстотата в различните региони по света варира, но голяма част е концентрирана в Азия. През 2020 се очаква 60% от хората да живеят в градовете.[25] Изчислено е че само 1/8 от територията на Земята е подходяща за живот, 3/4 е заета от световния океан, а половината от сушата е пустиня[26][27] или друг вид суша, която не е подходяща за живеене.

Най-северното селище в света е Алерт, остров Елсмер в Канада[28], а най-южното — базата Амундсен-Скот на Южния полюс.

Към 7 февруари 2008 г. само 470 души за излизали извън земната атмосфера[29][30], от които дванадесет са стъпили на Луната. В момента Международната космическа станция е единствената конструкция, която приютява хора в космоса. Екипажът на станцията се сменя на всеки шест месеца.

Възрастова структура на населението на Земята:

 • 0-14 години: 1 819 000 000 (29,9%)
  • мъже: 932 800 000 (15,4%)
  • жени: 886 000 000 (14,6%)
 • 15-64 години: 3 841 000 000 (63,2%)
  • мъже: 1 942 000 000 (32,0%)
  • жени: 1 898 000 000 (31,2%)
 • 65 и повече години: 419 100 000 (6,9%)
  • мъже: 184 100 000 (3,0%)
  • жени: 235 000 000 (3,9%) (по данни от 2000 г.)

Естествен прираст на населението: 1,14% (по данни от 2004 г.); 73 милиона на година (200 000 на ден); 1 на 32 000 на ден

Раждаемост: 22 раждания/1000 души (по данни от 2000 г.); 140 милиона на година; 1 на 17 000 на ден

Смъртност: 9 умирания/1000 души (по данни от 2000 г.); 60 милиона на година; 1 на 41 000 на ден

Съотношение между половете:

 • при раждане: 1,05 мъже/жени
 • под 15 години: 1,05 мъже/жени
 • 15-64 години: 1,02 мъже/жени
 • 65 и повече години: 0,78 мъже/жени
 • Общо за населението: 1,01 мъже/жени (по данни от 2000 г.)

Детска смъртност: 54 умирания/1000 живораждания (по данни от 2000 г.)

Средна продължителност на живота

 • общо за населението: 64 години
 • мъже: 62 години
 • жени: 65 години (по данни от 2000 г.)

от:Мария Л. с.Торос 12г.