Цветя на Злото

От Уикикниги

Сонетът на Бодлер "В съответствие" е поместен в първия цикъл на "Цветя на злото". Според френската литературна критика целият бъдещ символизъм е поместен в този сонет,защото там е скрита цялата творческа гама от аналогии, която вдъхновява Бодлер. Този сюжет половин век се приема като скрижал за всички символисти в света. Той се интерпретира като своеобразен мост между новото западно мислене и мъдростта на Изтока. За да се открият източниците на съответствията, трябва да се познават старите учения на индусите, окултната символика, спецификата на източната екзотика, както и спиритуализма на Средновековието. Според източната мистика, вътрешният свят на човека и външният свят са в съответствие. Материалната реалност е аналогично отражение на невидимата духовна същност или иначе казано, човешкото същество не е само отглас от божественото. Идеята за аналогията между човека и Вселената,т.е. между микро- и макрокосмоса идва не само от източните учения, но и от Аристотел, възкресена през Ренесанса и достигнала до наши дни.