Части на речта и части на изречението

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Части на речта и части на изречението

Части на речта:

Изменяеми части

1. Съществително име - дърво
2. Прилагателно име - красив
3. Местоимение - замества име или именно словосъчетание
4. Числително име - назовава число, брой или поредност
5. Глагол -тичам

Неизменяеми части
6. Наречие - назовава обстоятелствата, при които протича действието
7. Предлог - изразява смислови отношения в изречението
8. Съюз - свързва еднородни части в изречението или различни видове изречения
9. Частица - допълва или уточнява смисъла на изречението
10. Междуметие - изразява чувства, настроения и емоции


Части на изречението

Главни части: Подлог и сказуемо
Подлог - вършителят на действието; открива се с въпросите: Кой?, Коя?, Кое?, Кои?; подчертава се с една права линия.

Подлогът е главна независима част на изречението, на която се приписва предикативен признак чрез сказуемото. Той може да бъде представен чрез:

Сказуемо - означава действие или състояние; открива се с въпросите: Какво прави? и Какво върши?; подчертава се с две прави линии.
Сказуемото е главна зависима част на изречението, което приписва предикативен признак на подлога. Обикновено се изразява чрез глагол.

Видове сказуемо:

  • просто глаголно сказуемо
  • съставно глаголно сказуемо
  • съставно именно сказуемо.Второстепенни части:
Определение (бива съгласувано и несъгласувано) - открива се с въпросите: Какъв?, Каква?, Какво?, Какви? Чий?, Чия?, Чие?, Чии?; подчертава се с една вълнообразна линия
Допълнение (бива пряко и непряко) - открива се с въпросите: Какво?, Каква?, Що?, Кого? Кому?; подчертава се с две прави линии и една пресечена. Пряко допълнение - какво/кого + думата сказуемо + подлог Непряко допълнение - предлог + какво/кого + думата сказуемо + подлог
Обстоятелствено пояснение (бива за място, за време, за начин, за количество и степен, за причина) - открива се с въпросите: За място - къде? За време - кога? За начин - как? За количество - колко? За причина — защо? Подчератва се с две прави линии и две пресечени.


Приложение - пояснява само съществителното име, като уточнява значението или дава друго название; подчертава се с две вълнообразни линии
Сказуемно определение - открива се с въпрос за определение, зададен чрез сказуемото за подлога (какъв/каква/какво + е + подлог?, какви + са + подлог?); подчертава се с една права и една вълнообразна линия.

Вижте още[редактиране]