Firefox/Клавишни комбинации

От Уикикниги
Забележка : за Mac OS X, Command key е мястото на контрол за всички клавишни комбинации .


Назад Alt+Left Arrow (или Backspace на Windows)
Bookmarks Ctrl+B or Ctrl+I
Bookmark тази страншца Ctrl+D
Bookmark всички Tabs Ctrl+Shift+D
Caret Browsing F7
Изтрий личните данни Ctrl+Shift+Del
Затрори Tab Ctrl+W или Ctrl+F4
Затрори Window Ctrl+Shift+W или Alt+F4
Завьрши адреса с .com Ctrl+Enter
Завьрши адреса с .net Shift+Enter
'Завьрши адреса с .org Ctrl+Shift+Enter
Копирай Ctrl+C or Ctrl+Insert
Изрежи Ctrl+X or Shift+Del
Изтрий Del
Downloads(Свали) Ctrl+J (Windows и Mac OS X единствено), Ctrl+Y (Linux единствено)
Намери отново F3 или Ctrl+G
Намери в тази страница (Find As You Type) Ctrl+F или /
Намери в тази страница (Find As You Type): линк единствено ' (apostrophe key)
Намери предишен Shift+F3 or Shift+Ctrl+G
Принудително опресняване (не зачита кеша) Ctrl+F5 или Ctrl+Shift+R
Forward Alt+Right Arrow (или Shift+Backspace Windows)
Цял екран F11 (не се изпьлнява в Mac OS X)
История Ctrl+H
Home Alt+Home
Location Bar F6 or Ctrl+L or Alt+D
Нов Tab Ctrl+T
Следващ Frame F6
Следващ Tab Ctrl+Tab or Ctrl+PageDown or Ctrl+Alt+Right Arrow
Нов Window Ctrl+N
Отвори File Ctrl+O
Отвори Location в нов Tab Alt+Enter
Сорс кода на страницата Ctrl+U
Вмькни Ctrl+V or Shift+Insert
Предишен Frame Shift+F6
Предишен Tab Ctrl+Shift+Tab or Ctrl+PageUp or Ctrl+Alt+Left Arrow
Принтирай Ctrl+P
Redo Ctrl+Y (NOT Linux) or Ctrl+Shift+Z
Опресни F5 or Ctrl+R
Запиши страницата като Ctrl+S
Search see Find and Web Search
Избери всичко Ctrl+A
Избор на следващата тьрсачка в Search Bar Ctrl+Down
Избор на предишната тьрсачка в Search Bar Ctrl+Up
Избери Tab [1 to 9] Ctrl+[1 to 9]
Стоп Esc
Текст размер: Намаление Ctrl+-
Текст размер: Увиличение Ctrl++
Текст размер: Нормален Ctrl+0
Web тьрсене Ctrl+K ( или Ctrl+E на Windows и Mac OS X, или Ctrl+J на Unix)
Undo Ctrl+Z