Firefox/Табулатори

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Какво е табулатор?[редактиране]

Firefox е замислен да бъде удобен за всеки потребител без изключение . За да "преоткриете истински мрежата", трябва да сте наяно с най-добрите черти на Firefox. Една от тях е употребата на табулатори. Firefox използва "табулатори" за да покаже няколко уеб - страници в един прозорец.Това е най -важното различие между Firefox и Internet Explorer (неговия основен конкурент) за новите потребители.

Стандартният поглед на Firefox, с tabs видим

Табулатори се показват долу под лентите с инструменти на Location и Bookmarks Toolbars, в подобна на папки подредба. Табулатори дават на потребителя един прозорец на Firefox в лентата за задача, с многочислени страници отворени вътре в този прозорец. На изображението, началната страница стандартна за Firefox е посочена в първия отпечатък, и централата на Firefox (достигна от това"започването" бележка) Показано в момента е. Числото на tabs, което може да бъде отворено, по кое да е едно време е неограничено, обаче може да се работи удобно само до 20 табулатора .


Създаване, затваряне и избор на табулатори[редактиране]

Има много различни начини за и създаване, затваряне, и достьп до табулаторите . Първо, нов празен табулатор може да бъде създаден като щраква в File → New Tab, или като се използва клавишна комбинация [Ctrl]+[T]. Ако tab линията е видима, (При един tab няма tab линията ) Може да кликнете с десния бутон на мишката, и да изберете "New Tab" , ще създаде нов табулатор. Друг начин за създаването на табулатор, безспорно, най -елементарен щракване на средния бутон на мишката (понякога третия mouse button или скролера ) на някой линк или bookmark . Накрая, задържане на [Ctrl] и лява бутон на мишката кликнете вьрху линк, ще отвори в нов табулатор. Също така има много различни начини за затваряне на табулаторите. Първи, ''FileClose или[Ctrl]+[W] ще затвори в момента избрания табулатор. Също така, червеното "x" в десен ръб на табулатора , ще затвори текущия табулатор. Накрая, щракване върху който и да е табулатор с средния бутон на мишката (То не трябва да бъде избрано), или кликате с дясния бутон на мишката "Close Tab" ще затвори табулатора който сте избрали..

Накрая, има няколко различни пътя, които се избират табулатори. Най -очевиден е с левия бутон на мишката натикате вьрху табулатора. Съществува също така клавишна комбинация: [Ctrl] + [брой], където"брой" е кое и да е число 1-9,. Съответният табулатор , тогава ще бъде избран. Естествено, това вьрши работа само за първите 9 табулатора. Друго най-обща клавишна комбинация е, [Ctrl]+[Tab]. Това прави следващата табулатор активен. Използването [Ctrl][Shift]+[Tab] ,ще избира предишния табулатор . Тези клавишни комбинации са лесен начин за въртене през web- страниците отворени в момента.

. Нова черта в Firefox 1. 5 е способността за "Drag and Drop" табулатори. При натискане и задьржане на лявия бутон на мишката на табулатора, е възможно за да се промени по реда, по който са подредени табулаторите.Намирате желаното местоположение е (както е сигнализирано от стрела), оставяте с Освобождавате бутона , и табулатора е преместен.

Това са основни функции, има много други начини за използване на табулаторите..


Многочислени home pages[редактиране]

Табулатърните браузьри също така, дават вьзможност за: Многочислени home pages. С Многочислени home pages, е възможно да има няколко страници всеки път, когато браузерът е стартиран, или "Home" бутона е избран.

Наместване на многочислени home pages, отидете на"Preferences" прозореца, достьпно от ToolsOptions на Windows, EditPreferences на Linux, или FirefoxPreferences на OS X. След като сте Preferences прозореца, изберете General панел, и пишете всеки път URL, разделен пo символ за тръба, ( който е |), в кутията на Home Page . За пример :

http://addons.mozilla.org/|http://www.google.com|http://wikibooks.org/wiki/Special:Randompage

По-лесен начин за локализирането многочислени home pages ,е за да отвори всички желани места в табулатори (уверете се, че само 'желаните места са отворени) и тогава кликнете на бутона Use Current Pages от General tab на Preferences прозореца.

Bookmark групи[редактиране]

Bookmarks групи са много подобни на многочислен home pages. Групи от Bookmarks създават папка от многочислени свързани (несвързано, равно злато) Bookmarks . Тогава възможно да отвори всички тях веднага като като кликнете на създадената папка и Bookmarks групи се показва в табулатори. Алтернативно, вие можете да разкриете само един от отбелязаните уеб - сайтове. За да създадете група на Bookmarks, само отворете всяко желано място в негов собствен табулатор (Отново, бъдете сигурни, че само сте отворили местата ,които желаете да са в в групата).Няколко начина са за да създадат група :"

  • кликате с дясния бутон на табулатор и избирате Bookmark All Tabs...
  • кликате на BookmarksBookmark All Tabs...
  • клавишна комбинация [Ctrl]+[Shift]+[D]


Независимо от това, по начин създавате групата, ще се появи прозорец , питайки ви за име и това къде да се създаде групата.

Кликане със средния бутон , затваряне на табулатори под Linux[редактиране]