Българско-английски разговорник/Обръщение

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Господине! Sir! Съ:!
Уважаеми господине! Dear Sir! Дѝъ съ:!
Господин ...! Mr. ...! Мѝстъ!
Господа! Gentlemen! Джѐнтлмен!
Госпожо! Madam! Мӕдъм!
Уважаема госпожо! Dear Madam! Дѝъ Мӕдъм!
Госпожи! Ladies! Лѐйдиз!
Дами и господа! Ladies and Gentlemen! Лѐйдиз ӕнд джѐнтлмен!
Госпожице! Miss! / Young Lady! Мис! / Йанг лѐйди!
Госпожице ...! Miss ...! Мис ...!
Госпожо ...! Mrs. ...! Мѝсиз ...!
Скъпи приятелю! Dear friend! Дѝъ френд!
Скъпи приятели! Dear friends! Дѝъ френдз!
Уважаеми колеги! Dear colleagues! Дѝъ ко̀ли:гз!
Господин президент! Mr. President! Мѝстъ прѐзидънт!

Бележки[редактиране]

  • Трънколова, Даниела. Българско-английски разговорник. В. Търново, Грамма, 2005. ISBN 954-8805-19-7. с. 63. (на български)