Българско-английски разговорник/Поздравление

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Здравей(те)! Hello! Хѐлоу!
Здрасти! Hi! Хай!
Добро утро! Good morning! Гуд мо̀:нинг!
Добър ден! Good afternoon! Гуд а̀:фтъну:н!
Добър вечер! Good evening! Гуд ѝ:внинг!
Довиждане! Good bye! Гуд бай!
Чао Bye-bye!
Bye!
See you!
Бай ба̀й!
Бай!
Си: ю:!
Лека нощ! Good night! Гуд на̀йт!
Добре дошъл (дошли)! Welcome! Уѐлкъм!
За много години! Many happy returns (of the day!) Мæ̀ни хæ̀пи ритъ̀:нз (ъв дъ дей)!
Благодаря, ...
добре
зле
горе-долу
..., thank you.
Fine
Not very well
So-so
..., тæ̀нк ю:
Файн
Нот вѐри уѐл
Со̀у-со̀у
Как си (сте)? How are you?
How is it going?
Хау а̀: ю?
Ха̀у из ит го̀уинг?
Какво правиш (правите)? What do you do?
What are you doing?
Уа̀т ду: ю: ду:?
Уа̀т а: ю: ду:инг?
До скоро виждане! See you (soon)! Си: ю: (су:н)!
Наздраве! Cheers! Чѝъ:з!
Бог да ви благослови! (God) bless you! (Год) блес ю:!
Всичко хубаво! All the best! О:л дъ бест!
Честит рожден ден! Happy birthday! Хӕпи бъ̀:ддей!
Приятно пътуване! Have a nice trip/journey! Хæ̀в ъ найс трип/джъ̀:ни!
Приятно прекарване! Have a nice time! Хæ̀в ъ найс тайм!
Приятна почивка! Have a nice rest! Хæ̀в ъ найс рест!
Приятен ден! Have a nice day! Хæ̀в ъ найс дей!
Приятна вечер! Have a nice evening! Хæ̀в ъ найс и:внинг!
Приятни сънища Sleep well!
Sweet dreams!
Сли:п уѐл!
Суит дри:мз!
На добър час!
Късмет!
Good luck! Гуд лак!
Скорошно оздравяване! Recover soon!
Get well soon!
Рикà̱въ су:н!
Весели празници! Happy Holidays! Хæ̀пи хо̀лидейз!
Моите поздравления! Congratulations! Кънгрæ̀тюлѐйшънз!
Поздравявам ви за ...
успеха ви
празника
годишнината
Congratulations on ...
your success
the holiday
the anniversary
Кънгрæ̀тюлѐйшънз он ...
юъ: съксѐс
дъ хо̀лидей
ди æнивъ̀:съри
Поздравете го (я, ги) от мен. Give my regards to him (her, them). Гив май рига̀:дз ту хим (хъ:, дем).
Много поздрави ... Say "Hi" from me. Сей хай фром ми.
от мен (нас).
на семейството ти (ви)
на приятелите
Remember me (us) to ...
your family
our friends
Римѐмбъ ми(a̱с) ту ...
юъ: фæ̀мили
а̀уъ френдз
Пожелавам ви (ти) ...
щастие
много успехи
много здраве
I wish you ...
happiness
much success
much health
Ай уѝш ю: ...
хæ̀пинис
мa̱ч съксѐс
мa̱ч хелт

Бележки[редактиране]

  • Трънколова, Даниела. Българско-английски разговорник. В. Търново, Грамма, 2005. ISBN 954-8805-19-7. с. 64–67. (на български)