Българско-английски разговорник/Съгласие

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Да Yes Йѐс
Да, точно така. That's right дæтс райт
Разбира се. Of course.
Sure.
Ъв ко:с
Шу̀р
Правилно! Right! Райт
Отлично! Excellent! ѐксълънт
С удоволствие! With pleasure! Уѝд плѐжъ
(Много) добре. Very well.
Very good.
Вѐри уѐл
Вѐри гуд
Всичко е наред. Everything is all right. ѐвритинг из о:л райт
Точно/ Именно. Exactly. Игзæ̀ктли
Разбира се/ Несъмнено. Certainly! Съ̀:тънли
Съгласен(а) съм ...
с теб, с вас
с него, с нея
I agree ...
with you
with him, with her
Ай ъгрѝ
уѝд ю:
уѝд хим, уѝд хъ:
Нямам нищо против. I don't mind. Ай до̀унт майнд
Мисля, че това е (много) добра идея. I think that's a (very) good idea. Ай тинк дæтс ъ (вѐри) гуд айдѝъ
(Приемам) С удоволствие. I would love to. Ай у:д лав ту
Според мен ... In my opinion. Ин май ъпѝниън ...
Естествено. Naturally Нæ̀чъръли
Няма значение. It doesn't matter. Ит дà̱знт мæ̀тъ
Имаш (имате) право. Your're right. Йуъ ра̀йт
Несъмнено. No doubt Но̀у да̀ут
Може би. Maybe.
Perhaps.
Мѐйби:
Пъхæ̀пс

Бележки[редактиране]

  • Трънколова, Даниела. Българско-английски разговорник. В. Търново, Грамма, 2005. ISBN 954-8805-19-7. с. 68–69. (на български)