Българско-шведски разговорник/Граматика/Съществителни имена --- Substantiven

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Склонения на съществителните имена[редактиране]

СКЛОНЕНИЕ Единствено число Множествено число
небройно бройно небройни бройни
EN 1. en klocka
en skola
klockan
skolan
klockor
skolor
klockorna
skolorna
EN 2. en tanke
en bil
en tidning
tanken
bilen
tidningen
tankar
bilar
tidningar
tankarna
bilarna
tidningarna
EN 3. en aktivitet
en gäst
en stadsbo
aktiviteten
gästen
stadsbon
aktiviteter
gäster
stadsbor
aktiviteterna
gästerna
stadsborna
EN 5a. en läkare
en tekniker
en ordförande
läkaren
teknikern
ordföranden
läkare
tekniker
ordförande
läkarna
teknikerna
ordförandena
ETT 4. ett arbete
ett utlåtande
ett konto
arbetet
utlåtandet
kontot
arbeten
utlåtanden
konton
arbetena
utlåtandena
kontona
ETT 5. ett problem
ett år
ett fönster
problemet
året
fönstret
problem
år
fönster
problemen
åren
fönstren

1. Склонение[редактиране]

В Шведският език съществуват само 2 граматични рода - en и ett


 • en blomma, blomman, blommor, blommorna - цвете
 • en våg, vågen, vågor, vågorna - вълна

2. склонение[редактиране]

 • en finne, finnen, finnar, finnarna
 • en hund, hunden, hundar, hundarna - куче

3. склонение[редактиране]

Еtt - родовите думи са обикновено чуждици и ударението им е на последната сричка

 • en banan, bananen, bananer, bananerna
 • en natt, natten, nätter, nätterna - no6t
 • en sko, skon, skor, skorna - obuvka
 • enn kafé, kaféet, kaféer, kaféerna - kafe

Завършващите на Um думи се спрягат както следва:

 • ett akvarium, akvariet, akvarier, akvarierna

4. склонение[редактиране]

етт / род завършващи на гласни

 • ett ställe, stället, ställen, ställena
 • ett hefte, heftet, heften, heftena

5. склонение[редактиране]

Съставено от

 1. ett-sukuiset, konsonanttiloppuiset sanat
 2. -are-, -ande-, -ende- ja -er-loppuiset en-sukuiset sanat

Както следва:

 • ett barn, barnet, barn, barnen - дете
 • ett segel, seglet, segel, seglen (el-, en- ja er-loppuiset)
 • en läkare, läkaren, läkare, läkarna - лекар
 • en studerande, studeranden, studerande, studerandena - u4enik
 • en politiker, politikern, politiker, politikerna - политик

Неопределени съществителни[редактиране]

en, ett Неопределителна частица
någon, något, några някой
somliga някои (мн.ч.)
ett antal няколко
en rad няколко
en massa множество
en mängd множество
ett (en) slag някакъв си
en sorts от вида /рода / сорта
ingen, inget, inga никой/никакъв
mången, månget, många много
varje всеки
var, vart всеки,къде
varannan, vartannat всеки втори
редки
all, allt, alla всички
flera няколко
hurdan, hurdant, hurdana какъв