Българско-шведски разговорник/Граматика

От Уикикниги
Flag of Finland
Знамето на България
Знамето на България

1. Съществителни имена --- Substantiven[редактиране]

  * 2 Прилагателни имена
  * 3 Местоимения

3.1. Лични местоимения[редактиране]

     3.2 Показателни
     3.3 Притежателни
     3.4 Въпросителни
     3.5 Относителни
     3.6 Неопределителни

3.7. Отрицателни местоимения[редактиране]

     3.8 Обобщителни

4. Числителни имена[редактиране]

     4.1 Бройни
     4.2 Редни

5. Глаголи[редактиране]

6. Наречия[редактиране]

  * 7 Съюзи
  * 8 Междуметия
  * 9 Частици
  * 10 Предлози
  * 11 Месеци
  * 12 Лични и географски имена
     o 12.3 Страни
     o 12.4 Столици
     o 12.5 Градове
     o 12.6 географски понятия
     o 12.7 Имена и запазени марки
     o 12.8 Имена и фамилии
        + 12.8.1 Фамилни имена
        + 12.8.2 Лични имена
  * 13 Други


Временното причастие може да бъде сложено в края или началото на изречението. Ако то е в началото словоредът е обърнат. Jag åt potatis i går.

I går åt jag potatis. Att gå i parken är trevligt om sommaren. Разходките през лятото са хубаво нещо