Финско - Български разговорник/Граматика Kielioppi/Бройни числителни - Luvut

От Уикикниги
Цифри - Числа +(toista) Числа +(kymmentä) Числа Числа
1 yksi 11 yksitoista 10 kymmenen 100 sata 1000 tuhat
2 kaksi 12 kaksitoista 20 kaksikymmentä 200 2000 kaksituhatta
3 kolme 13 kolmetoista 30 kolmekymmentä 300 3000 kolmetuhatta
4 nelja 14 neljätoista 40 neljäkymmentä 400 4000 neljätuhatta
5 viisi 15 viisitoista 50 viisikymmentä 500 5000 viisituhatta
6 kuusi 16 kuusitoista 60 kuusikymmentä 600 6000 kuusituhatta
7 seitsemän 17 seitsemäntoista 70 seitsemänkymmentä 700 7000 seitsemäntuhatta
8 kahdeksan 18 kahdeksantoista 80 kahdeksankymmentä 800 8000 kahdeksantuhatta
9 yhdeksan 19 yhdeksantoista 90 yhdeksankymmentä 900 9000 yhdeksantuhatta

Някои примери: 21 - kaksikymmentä yksi 54 - viisikymmentä neljä 109 - sata yhdeksän 134 - sata kolmekymmentä neljä 945 - yhdeksänsataa neljäkymmenta viisi 1234 - tuhat kaksi sataa kolmekymmentä neljää 1 234 567 - miljoona kaksisataa kolmekymmentä neljää tuhatta viisisataa kuusikymmentä seitsemän