Финско - Български разговорник/Граматика Kielioppi

От Уикикниги
Flag of Finland
Flag of Finland
Знамето на България
Знамето на България

Съществителни имена[редактиране]

Падежни форми --- Sijamuodot[редактиране]

  2 Прилагателни имена

Местоимения[редактиране]

Лични местоимения[редактиране]

     o 3.2 Показателни
     o 3.3 Притежателни
     o 3.4 Въпросителни
     o 3.5 Относителни
     o 3.6 Неопределителни
     o 3.7 Отрицателни
     o 3.8 Обобщителни
  4 Числителни имена
 1. виж Страница===Бройни числителни - Luvut===
     o 4.2 Редни

Спрежение на глаголите --- Verbien taivutus[редактиране]

Модални глаголи[редактиране]

Глаголът съм --- Olla verbi[редактиране]

  6 Наречия
  7 Съюзи
  8 Междуметия
  9 Частици

Предлози и следлози -- Preposiitiot ja Postposiitiot[редактиране]

  11 Месеци
  12 Лични и географски имена
     o 12.1 Географски понятия
     o 12.2 Населени места
     o 12.3 Страни
     o 12.4 Столици
     o 12.5 Градове
     o 12.6 Чужди географски понятия
     o 12.7 Имена и запазени марки
     o 12.8 Имена и фамилии
        + 12.8.1 Фамилни имена
        + 12.8.2 Лични имена
  13 Други

Източници[редактиране]

Външни препратки[редактиране]

Безплатен онлайн речник

Друг безплатен онлайн речник

Finnish for Foreigners