Финско - Български разговорник/Граматика Kielioppi/Предлози и следлози -- Preposiitiot ja Postposiitiot

От Уикикниги

Предлози и следлози -- Preposiitiot ja Postposiitiot[редактиране]

Mihin? Накъде (движение) Missä? Къде (състояние)? Mistä? Откъде ? (движение)

luo, luokse -- при някого , нещо (движение)

reunaan , към края , страната

luona у някого , нещо (състояние)

reunassa --- в края, по покрайнината

luota от някого, нещо (движение) reunasta --- от края, покрайнината (движение)

lähelle -- наблизо (движение)

reunalle -- към края , покрайнината (движение)

lähellä наблизо (състояние), близо

reunalla -- в края , по крайщата (състояние)

läheltä отблизо (движение) reunalta от края(движение)

eteen напред (движение)

varteen към страната (движение)

edessä оптред (състояние)

varressa отстрани (състояние)

edestä varresta -- от страната (движение)

edelle напред (движение)

varrelle към страната (движение)

edellä-- отпред (състояние)

varrella --- на страната , на (състояние)

edeltä отпред (състояние) varrelta

taakse (назад )

kohdalle --- точно на мястото (движение)

takana --- отзад (състояние)

kohdalla -- точно на мястото на (състояние)

takaa --- отзад (движение) kohdalta --- точно от мястото (движение)

jälkeen -- след

keskelle -- към средата (движение)

jäljessä -- позади , назаде от (състояние)

keskellä ---- на средата (състояние)

jäljestä --- отзад (движение) keskeltä --- от средата

perään --- назад (движение)

alle --- надолу (движение)

perässä --- след (състояние),

alla -- долу (състояние)

perästä --- отзад (движение) alta -- от долу

viereen --- настрани (движение)

ylle --- нагоре (движение)

vieressä --- от страни (движение)

yllä --- горе (състояние)

vierestä от страни yltä

vierelle

päälle

vierellä

päällä

viereltä päältä

ääreen

sisään

ääressä

sisällä

äärestä sisältä

äärelle

joukkoon

äärellä

joukossa

ääreltä joukosta

väliin

päähän

välissä

päässä

välistä päästä

välille

puolelle

välillä

puolella

väliltä puolelta

laitaan

ympärille

laidassa

ympärillä

laidasta ympäriltä

laidalle

tilalle

laidalla

tilalla

laidalta tilalta