Направо към съдържанието

Литература

От Уикикниги
 • Литература
  • Антична литература
  • Западноевропейска литература
   • Предренесанс
    • Обща характеристика на епохата и на явлението "предренесанс". Особености на светоусета, стилове в периода на 12-15 век. Особености на предренесансовата култура. Жанрове. Основни представители в Италия, Франция, Англия. Данте, Чосър, Франсоа Вийон.
   • Ренесанс
    • Обща характеристика на епохата. Периодизации. Обществено-политическа, историческа и културна ситуация. Типологически проблеми на ренесансовата култура. Философия и естетика на Ренесанса.
     • Ренесанс в Италия
      • Обща характеристика на епохата, периодизации, жанрова специфика на литературата. Основни представители на италианското Треченто: Петрарка, Бокачо.
      • Куатроченто. Салутати, Маринети, Лоренцо Вала, Манети. Живописта и архитектурата на Високия Ренесанс. Чинкуеченто. Жанрове и стилове на късния Ренесанс. Бембо, П. Аретино, Т. Тасо, Л. Ариосто, Макиавели.
     • Ренесанс във Франция
     • Ренесанс в Англия
      • Своеобразие на епохата. Жанрова характеристика на литературата от периода. Основни представители на английския Ренесанс.
      • Характер на Елизабетинската драма. Шекспир. Периодизация на творчеството му. Сонети, комедии, трагедии, исторически хроники.
     • Ренесанс в Испания
      • Социално-икономически и политически предпоставки за испанския Ренесанс. Обща характеристика на испанската литература от късното Средновековие до "Златния век". Пикаресковият роман в Испания. Сонет, историческа драма, новела.
      • Сервантес. Жанрова характеристика на "Дон Кихот". Структурно-композиционни особености на романа. Въпросът за пародийното в "Дон Кихот". Образите на Дон Кихот и Санчо Панса. Комичното и трагичното в романа.
      • Театърът на испанския ренесанс. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Калдерон.
   • Класицизъм
    • Френската литература през 17 век. Естетиката на класицизма. Принципи на изграждане на класицистичната трагедия. Основни представители на класицистичната трагедия - Корней, Расин. "Поетическото изкуство" на Никола Боало. Особености на класицистичната комедия. Молиер. Характер на комичното. Лафонтен. Френската философия през 17 век.
   • Просвещение
    • Съдържание на понятието Просвещение. Същност и основни идеи на епохата. Философска и естетическа основа на Просвещението. Жанрова характеристика на литературата от този период.
     • Просвещение в Англия
      • Обща характеристика и своеобразие на литературата от периода. Жанрови разновидности и особености на английския роман от 18 век. Основни представители: Дефо, Дж. Суифт, Ричардсън, Фийлдинг, Л. Стърн, Т. Смолет.
     • Просвещение във Франция
      • Характер на френското Просвещение. Жанрова специфика на литературата от този период. Етапи на френското Просвещение и главни представители: Льосаж, Монтескьо, Волтер, Дидро, Русо, Бомарше. "Енциклопедията".
     • Просвещение в Германия
      • Периодизация на немската литература през 18 век. Своеобразие на немското Просвещение. Основни периоди. Жанрова система на немската просветителска литература. Естетически възгледи на Винкелман, Лесинг, Шилер, Гьоте. Структурно-композиционни особености на "Фауст", просветителски идеи и мотиви. "Фауст" на Гьоте и развитието на мотива в европейската литература. Немската просветителска драма - Шилер.
    • Рационалистично и сантиментално направление в литературата на европейското Просвещение. Същност и проявления на сантиментализма.
    • Характеристика на художествения метод. Главни представители на сантиментализма в Англия, Франция и Германия.
   • Романтизъм
    • Епоха на романтизма. Своеобразие на романтическата естетика. Романтизмът като светоглед. Характер и специфични особености на романтическата литература. Жанрови тенденции в литературата на романтизма. Основни идеи и мотиви в романтическата литература. Сравнителна характеристика на литературата от периода в Англия, Франция и Германия.
     • Романтизъм в Германия
      • Периоди и школи. Литературно-естетически принципи. Жанрова специфика на немския Романтизъм. Основни представители. Братя Шлегел, Новалис, Хьолдерлин, Клайст, Шамисо, В. Хауф, Л. Тик, Хофман.
     • Романтизъм в Англия
      • Школи и представители. "Лейкистите". Байрон, Шели, Кийтс.
      • Историческият роман на Романтизма. Уолтър Скот.
     • Романтизъм във Франция
      • Романът и драмата във френската романтическа литература. Основни представители: Юго, Алфред дьо Вини, Алфред дьо Мюсе, Ламартин.
   • Реализъм в европейските литератури през 19 век
    • Съдържание на понятието "реализъм". Типове реализъм. Особености на художествения метод. Своеобразие на реализма през 19 век. Стендал, Балзак, Флобер. Съпоставителна характеристика на трите писателски почерка. Типологически съответствия и отлики
    • Специфика на "критическия реализъм" в Англия. Дикенс, Такери, сестри Бронте.
   • Натурализъм
    • Идейно-естетическа система на натурализма. Специфика на художествения метод "матурализъм" спрямо романтизма и реализма. Основни представители: Зола, братя Гонкур, Мопасан. Новелата на натурализма.
    • Творчеството на Зола. Проблеми на романовия жанр.
   • Литературата от "края на века"
    • "Парнаска школа". Теорията "изкуство за изкуството". Теофил Готие.
    • Символизъм. Идейно-естетическо съдържание на символизма.
    • Поетика на френския символизъм. Основни представители: Шарл Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме. Символизъм в Белгия и Германия.
    • Творчеството на Ибсен в контекста на естетическите търсения в западноевропейската литература от втората половина на 19 век. Театърът на Метерлинк и А. Стриндберг.
    • Оскар Уайлд. Естетизъм. Сецесионът в европейското изкуство.
   • Западноевропейската литература през 20 век
    • Проблемът за "началото на века"
    • Модернизъм в европейската литература. Проблемът за романа в контекста на модернизма.
    • Литературата между двете световни войни - жанрови, естетически и тематични характеристики. Главни представители.
     • Франция: Ромен Ролан, Роже Мартен дьо Гар, Марсел Пруст.
     • Германия и Австрия: Франц Кафка. Стефан Цвайг, Хайнрих Ман, Томас Ман, Херман Хесе, Ерих Мария Ремарк, Лион Фойхтвагнер, Бертолд Брехт.
     • Англия: Джеймс Джойс, Голсуърди, Д. Х. Уелс
     • Италия и Испания: Луиджи Пирандело, Ф. Гарсия Лорка
    • Тенденции в развитието на съвременната западноевропейска литература.
    • Развитието на романа след Втората световна война: Хайнрих Бьол, Зигфрид Ленц, Алберто Моравия, Макс Фриш, Греъм Грийн, "сърдитите млади хора", Жан-Пол Сартр, Алберт Камю, френският "нов роман", Айрис Мърдок, Джон Фаулз.
    • Развитие на драмата след Втората световна война: Жак Ануи, Жак Кокто, Жан Жьоне, Фридрих Дюренмат, Джон Осбърн
    • Театърът на абсурда. Йожен Йонеско, Артюр Адамов, Самюел Бекет, Харолд Пинтър
    • Съвременни романисти Филип Солерс
    • Фантастика
    • Българска литература